Dr Joe Dispenza: You MUST Do This Before 10am To Fix It!

Cercetările noastre arată că gândurile‌ tale‍ te pot îmbolnăvi, iar întrebarea este ⁣dacă gândurile tale te pot face să te ​vindeci și ⁢asta este absolut posibil și ușor de învățat. Așa că, când te trezești dimineața, Dr. Joe Dispenza, cercetător și autor de bestseller, unul dintre⁤ cei mai căutați vorbitori din lume, vine cu intenția de ‌a ajuta oamenii să înțeleagă mai bine și să ⁢deblocheze puterea minții lor.

Sunt preocupat de specia umană și‌ de faptul că 75 până la 90% dintre persoanele care merg la o unitate de sănătate se duc din cauza stresului psihologic sau emoțional și se atașează de relații toxice,‌ de slujbe nefolositoare, doar pentru a se simți. Există atât de multe cercetări care arată că atunci când analizezi viața cu o emoție tulburătoare, constați că îți faci, de⁣ fapt, creierul să⁢ arate mai rău. Dar, jumătate din această poveste nu este adevărată, oamenii își trăiesc doar o viață nefericită pe care nu au avut-o niciodată, doar pentru a se scuza​ pentru ‌schimbare. Nu poți ⁤aștepta bogăție pentru a simți succes, nu⁢ poți aștepta o nouă relație pentru a simți dragoste, dar 95% din cine suntem‍ până la vârsta de ‍35 de ani este programat.

Totuși,⁣ există o modalitate de a te ‌schimba, iar modelul schimbării constă în‍ ruperea obiceiului vechi și reinventarea unui Eu nou. Dar dacă le înveți pe oameni cum să facă asta în șapte zile, vei vedea schimbări semnificative.‍ Așa că încearcă asta ca pe un experiment.

Primul lucru pe care⁢ trebuie să îl faci este…
Dr Joe Dispenza: You MUST Do This‍ Before 10am‍ To Fix It!

-‌ Gândurile tale pot să te îmbolnăvească și să te vindece: o perspectivă nouă despre puterea minții

- Gândurile tale pot să te îmbolnăvească și să te vindece: o perspectivă nouă despre puterea minții
Cercetările ⁤noastre arată că gândurile tale ar putea să te îmbolnăvească și întrebarea este dacă gândurile tale te pot face să te îmbolnăvești și să te vindeci, ceea ce⁤ este absolut posibil și ușor de învățat. Dr. Joe Dispenza, cercetător și autor de bestseller, unul dintre ⁢cei mai căutați vorbitori din lume, se trezește dimineața cu⁤ scopul de a ajuta oamenii să înțeleagă și să deblocheze puterea minții lor.

Sunt⁢ îngrijorat de specia umană, de ce 75 până la 90 ​la ⁢sută din persoanele care merg la o instituție medicală se prezintă din cauza stresului psihologic sau emoțional și devin dependenți de relații nesănătoase sau de un loc de ⁣muncă⁢ nefericit pentru a se simți bine. Există atât de multe ⁤cercetări care arată că atunci când își analizează viața într-o stare emoțională⁣ tulburătoare, oamenii își afectează negativ creierul, dar jumătate dintre această poveste nici măcar nu este adevărată, oamenii trăiesc o viață nefericită pe care nici măcar nu au avut-o vreodată, doar pentru a-și găsi scuze pentru a nu se schimba. Nu poți aștepta să ⁤fii bogat pentru a simți succesul, nu poți aștepta o relație⁣ nouă pentru a simți dragostea,⁣ dar 95 din ceea ce suntem, până la ​vârsta‍ de ‍35 de ani, este programat. Există, însă, o modalitate de a ⁢schimba acest lucru, iar modelul ‌de schimbare ‌constă în a rupe obiceiurile din vechiul sine și a te reinventa‍ pe tine însuți. Dacă le înveți oamenilor cum să ‍facă ⁣asta în șapte zile, vei observa schimbări semnificative. Așa că ‍încearcă acest experiment.

În‌ primul rând, trebuie să faci … Dr. Joe, ești cineva care continuu face cercetări și ‍dezvoltă‍ idei noi despre modul în care funcționează oamenii și universul. Care sunt credințele din capul tău ⁢pe ⁣care te temi să le împărtășești? Oh, vai, am o credință foarte puternică și anume că înainte de începerea acestui episod am o rugăminte‍ mică către tine. Acum doi ⁣luni, 74% dintre oamenii⁤ care au urmărit acest canal nu s-au ⁣abonat, iar acum‍ am ajuns la 69%. Scopul meu este 50%, deci daca ți-au plăcut vreodată videoclipurile pe ⁤care le-am postat, dacă îți ⁤place acest canal, poți să-mi faci un mic favor și să apeși butonul de abonare? Ajută​ acest canal mai mult decât îți imaginezi și cu cât canalul devine mai mare, cu atât invitațiii sunt mai importanți. Mulțumesc și bucură-te ⁢de acest episod. 95% din ceea ce suntem,​ până la vârsta ‍de 35 de ani, este programat. Când am citit asta în munca ta, ‍m-a ⁤lovit ca un zid de cărămizi, pentru că tocmai am împlinit​ 30 ​de ani. Și dacă ceea ce spui tu acolo este adevărat, fără să-mi dau seama există un marionetist care se află deasupra mea și care ia decizii într-un‍ mod pe care nu cred că mi-am dat‍ seama,⁢ este adevărat? Cred că dacă definim ⁢un obicei ca fiind un set redundant de gânduri, comportamente și emoții automate și inconștiente, dobândite‍ prin ⁣repetiție,⁣ se întâmplă atunci când ai făcut ceva de atât de multe ori încât corpul tău știe acum cum să facă asta mai bine decât mintea ta conștientă. Atunci este programat subconștient, astfel încât în⁣ mare parte …

– Descoperă cum să-ți schimbi programările⁤ mentale pentru a-ți îmbunătăți viața

- Descoperă​ cum să-ți schimbi programările mentale pentru a-ți îmbunătăți viața
Descoperă cum să-ți‌ schimbi programările mentale pentru a-ți ⁣îmbunătăți ‍viața!

Cercetările noastre arată ⁢că gândurile tale te pot îmbolnăvi și ‌întrebarea este dacă gândurile tale te pot⁣ și vindeca, este⁣ absolut posibil⁢ și ușor de ‍învățat. Așadar, când te trezești dimineața, Dr. Joe Dispenza, cercetător și autor de bestseller, unul dintre ⁤cei mai căutați vorbitori din lume, vine în ajutorul tău!

Cu scopul de a ajuta oamenii să înțeleagă și să-și deblocheze puterea minții⁢ lor,​ mă preocupă specia umană. De ⁤ce 75 până la 90 la sută dintre persoanele care apelează la servicii medicale o fac din cauza stresului psihologic sau emoțional și devin dependenți de‍ relații⁤ nesănătoase sau locuri de muncă nocive pentru a ⁤se simți bine? Există atât de multă cercetare care demonstrează că atunci ⁣când analizezi viața ta într-o stare emoțională negativă, de fapt, afectezi creierul în ⁤mod negativ. Însă o jumătate din această poveste nu este nici măcar adevărată, oamenii ​trăiesc⁢ o viață mizerabilă pe care, de fapt, nici nu au avut-o ‌doar ca să își găsească ‌scuze pentru a nu se schimba. Nu poți aștepta să ai succes pentru a te simți bogat, nu poți aștepta să te îndrăgostești‍ pentru a​ avea o relație nouă,‍ dar 95% din ceea ce suntem până la vârsta⁢ de 35 de ani este programat. Cu toate⁢ acestea, ⁣există o modalitate de a schimba acest program și, astfel, modelul de transformare constă în a rupe obiceiurile‌ vechi și a reinventa o nouă​ persoană. Dacă înveți oamenii ⁢să facă acest lucru în șapte⁣ zile, vei observa schimbări semnificative. Așadar, încearcă acest lucru ca pe un experiment.

Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să îți pui întrebarea: Dr. Joe, tu‌ ești cineva care⁣ face cercetare continuu și dezvoltă idei⁢ noi despre ⁣felul ⁢în care suntem ca oameni și felul în care funcționează universul. Ce credințe ai în⁣ mintea ta pe care te ⁣temi să le împărtășești? Oh, boy! Am o convingere puternică că înainte să‍ înceapă ⁤acest episod, am‍ o mică rugăminte pentru tine. Cu două luni în urmă, 74%⁢ din‍ persoanele care urmăreau acest canal nu erau abonate, acum am ajuns la 69% și obiectivul meu este de a ajunge la 50%. Dacă ți-a plăcut vreodată unul dintre videoclipurile pe care le-am postat sau dacă⁢ îți place acest canal, te rog să-mi‌ faci o favoare rapidă și să apeși butonul de abonare. Acest lucru va ⁢ajuta​ canalul mai ​mult decât⁤ știi ⁢și ⁣cu cât crește canalul, cu atât oaspeții noștri devin mai remarcabili. Îți mulțumesc și să te bucuri de‍ acest episod! 95% din noi este programat până la vârsta de 35 de ani. Când​ am citit acest lucru în lucrările⁤ tale, m-a lovit​ ca un⁣ trăsnet, deoarece tocmai am împlinit 30 de ani și dacă ceea ce spui ​este adevărat, înseamnă că ​există ⁢o marionetă ​care se află deasupra mea ‍și care îmi conduce viața într-un fel pe care nu cred că l-am‌ realizat⁢ vreodată. Este ⁢adevărat? Cred că, ⁢dacă definim un obicei ca fiind un set redundant de gânduri, comportamente ‍și ⁢emoții automate și inconștiente dobândite prin repetiție, acesta apare atunci când faci ceva de atâtea ori încât corpul tău acum știe cum să facă lucrurile mai​ bine decât mintea conștientă. Astfel, este programat subconștient‌ și, în mare parte, guvernează acțiunile noastre.

– ⁤Învață să-ți reinventezi sinele: metode eficiente pentru schimbare personală

- Învață să-ți reinventezi sinele: metode eficiente pentru schimbare personală
Studii recente arată că⁣ gândurile tale te pot îmbolnăvi, dar întrebarea este, dacă gândurile tale te pot însănătoși, și răspunsul este cu siguranță da și este ușor de învățat. Dr. Joe Dispenza,​ cercetător și autor de succes, ⁢este unul dintre cei mai căutați vorbitori din lume și ⁤se îndreaptă ​către ajutarea oamenilor să înțeleagă și să descopere puterea minții lor.

Statisticile arată că 75 până la⁤ 90% ‌dintre oamenii care merg la‌ o unitate medicală se prezintă cu probleme⁢ de sănătate legate de ⁣stresul psihologic și emoțional, iar oamenii ajung să se ‌atașeze de situații negative precum relații‌ nesănătoase sau locuri de muncă neplăcute pentru a se simți în viață. Cu toate acestea, cercetările arată că analizând viața ‍într-o stare⁤ emoțională negativă, oamenii își agravează starea mentală. Jumătate din această ​poveste⁤ nici măcar ‌nu este reală, oamenii retrăiesc o viață nefericită doar ​ca ‍să se scuze de la schimbare. Nu poți aștepta să fii bogat pentru a te simți împlinit ⁤sau să ⁤ai o relație nouă pentru a experimenta iubirea.

De ⁣la vârsta de 35 de ani, ⁤95% din ceea ce suntem a fost programat, dar⁣ există o⁢ modalitate de a schimba. Modelul schimbării ‌constă în a rupe obiceiurile‍ vechi și reinventa un nou sine.​ Învățând​ oamenii cum să facă acest lucru în 7 ​zile, se pot observa schimbări semnificative. Încearcă această experiență. În primul rând, trebuie să fii deschis să înveți și să îți analizezi propriile credințe și teamelor ascunse. Atingerea acestei conștientizări va contribui la eliberarea de povara ​trecutului și la crearea‌ unei⁣ noi versiuni a sinelui tău.

– Secretele dezvăluite ale ⁣lui ​Dr. Joe Dispenza pentru o viață mai fericită și mai sănătoasă

- ​Secretele dezvăluite ale lui Dr. Joe Dispenza pentru o viață mai fericită și mai​ sănătoasă
Cercetările noastre arată că gândurile tale te pot aduce în starea de boală și ⁣întrebarea ‍este dacă gândurile tale⁤ te pot și vindeca, asta este absolut posibil și este ușor de învățat. Așa că ‍atunci ⁣când te trezești​ dimineața Dr.⁤ Joe Dispenza, cercetător și ⁢autor al unei cărți de succes, unul dintre cei mai căutați​ vorbitori din lume,⁢ încearcă‌ să te ajute să înțelegi⁢ și să descoperi puterea‌ minții tale.

Sunt îngrijorat ⁣de specia⁣ umană și de faptul‌ că ‍75 până la 90 la ‌sută dintre persoanele⁢ care ajung la⁤ o instituție ‍medicală se duc deoarece suferă de stres psihologic sau emoțional ⁤și devin dependente de oameni, de ‌o relație toxică sau de un loc ‍de muncă care le afectează sănătatea mentală⁤ și ‍emoțională. ​Dar există atât de multe cercetări care arată că atunci​ când analizează viața lor prin prisma unei emoții neplăcute, de fapt, își afectează și​ creierul. Dar 50 la sută din poveștile acestea nu sunt nici măcar adevărate, oamenii trăiesc o viață ‍nefericită pe care nici⁤ măcar nu au avut-o, doar pentru a-și găsi‌ scuze pentru‍ a nu face schimbări. Nu poți ‍aștepta să fii bogat pentru a simți succesul, nu poți aștepta să ai o‍ nouă⁢ relație pentru⁣ a simți iubirea, dar‍ 95 ​la sută din ceea ce⁢ suntem la vârsta de 35 de ani este programat, însă există o modalitate de a schimba acest lucru.

Modelul schimbării constă în a rupe obiceiurile celui vechi⁣ și de a reinventa o nouă versiune a ta. Și⁢ dacă înveți oamenii cum să facă asta în șapte zile, poți observa​ schimbări semnificative. Așa că încearcă și tu​ această experiență. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este⁤ să-ți examinezi propriile credințe, Dr. ‍Joe, ești o persoană care întotdeauna cercetează și‌ dezvoltă noi idei despre modul în care‍ funcționează oamenii și universul, care sunt acele credințe pe‍ care le ai în cap,⁤ dar îți este teamă să le împărtășești?

În urmă cu două luni, ‍74 la sută dintre persoanele care urmăreau acest canal nu erau abonați, iar acum suntem la 69 la sută. Obiectivul⁣ meu este să ⁣ajungem la 50 la sută. Dacă ⁢ți-au plăcut vreodată videoclipurile noastre, dacă-ți place acest canal, poți să-mi faci un mic favor și să apeși butonul de Abonare. Ajută acest canal ‌mai mult decât îți imaginezi și, pe măsură ce canalul devine mai mare, invitații⁢ noștri devin și mai interesanți. Mulțumesc⁢ și ⁢bucură-te​ de acest episod. 95 la sută​ din ceea ce suntem la vârsta de 35 de ani este programat și când am citit asta în munca ​ta, a fost ca și cum mi-aș fi primit o lovitură puternică, pentru că tocmai am împlinit ‌30 de ani. Și dacă ceea ce spui tu este adevărat, atunci am realizat că există un păpușar care stă deasupra ​mea și controlează situația într-un fel în⁣ care nu cred că mi-am⁢ dat ⁣seama. Este adevărat? Cred că dacă definim un obicei ca fiind un set redundant de gânduri, comportamente și emoții automate și inconștiente, care sunt dobândite prin ⁤repetiție, atunci se întâmplă atunci când ai făcut ceva de atâtea ori⁣ încât corpul tău știe să-l facă ‌mai⁢ bine decât mintea ta conștientă, atunci este programat în mod subconștient. Deci, în mare parte, păpușarul este corpul care știe cum să⁢ acționeze mai bine decât mintea‍ ta conștientă.

Insights and⁤ Conclusions

În concluzie, în videoclipul de pe YouTube intitulat „Dr ⁣Joe Dispenza: Trebuie să faci asta înainte de ora 10 dimineața pentru a o rezolva!” și în⁤ cadrul acestui blog‌ post, discutăm despre puterea gândurilor noastre asupra sănătății noastre și ​despre cum putem să le folosim în avantajul nostru. Dr. Joe Dispenza, cercetător și autor de succes, ne împărtășește cunoștințele sale⁤ despre modul în care putem debloca potențialul minții noastre pentru a⁢ ne îmbunătăți starea de⁢ bine ‌și ‍sănătatea.

Studiile arată că gândurile noastre pot să ne îmbolnăvească, dar în același timp pot să ne vindece. Este⁣ surprinzător să aflăm că 75 până la 90%​ dintre persoanele care se prezintă la ‌o unitate medicală o fac din cauza stresului psihologic sau emoțional. De multe ori,‍ recurgem⁢ la relații toxice sau joburi neplăcute pentru a ne simți împliniți, fără să realizăm că ⁤acestea ne afectează sănătatea mintală.

În plus, cercetările arată că atunci când analizăm viața noastră cu o emoție tulburătoare,⁣ de fapt ne facem creierul mai rău. Mulți oameni trăiesc într-o perpetuă tristețe și nefericire, deși aceasta nu ​reflectă realitatea lor. Așadar, nu trebuie să aștepți succesul⁤ sau iubirea pentru a te simți fericit sau împlinit. Până la vârsta de 35 de ani, aproximativ ‍95% dintre noi suntem⁢ programați, dar există o modalitate de a schimba.

Modelul schimbării constă în a întrerupe obiceiurile vechi și a reinventa o nouă versiune a sinelui nostru. Dr. Joe Dispenza afirmă că în doar 7 zile​ putem vedea schimbări semnificative dacă învățăm cum să facem această transformare. Așa că, îți propun să încerci acest experiment.

Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să-ți conștientizezi​ limitele tale și să-ți ‌explorezi ‌propriile credințe ascunse. Dr. Joe Dispenza ne încurajează‌ să ne depășim fricile și să căutăm o perspectivă mai largă asupra propriilor noastre gânduri.

Înainte de a încheia, vreau să îți cer o favoare mică. Dacă⁣ ai ⁢apreciat vreodată ⁤videoclipurile postate​ pe acest canal și te-ai bucurat ⁤de această postare, te rog să​ te abonezi la canal. Aceasta este‌ o modalitate simplă ​de ‌a sprijini acest proiect și de a aduce mai mulți invitați de prestigiu în viitor.

În final,⁢ să ne dăm voie să ne schimbăm și să ne deschidem mințile către ⁤noi posibilități. Remodelarea sinelui este o călătorie continuă, dar cu efort și conștientizare,⁣ putem crea o viață plină de sănătate și împlinire. Așadar, încearcă tehnicile și sfaturile oferite de Dr.‍ Joe Dispenza și descoperă puterea minții tale de a influența viața ta.

Lasă un comentariu