The Breathing Expert: Mouth Breathing Linked To ADHD, Diabetes & Child Sickness!

Stimcat: Expertul în Respirație: Respirația pe Gura Legată de ADHD, Diabet și Bolile Copiilor!

Poți face exerciții cât vrei, să mănânci toate alimentele potrivite și să dormi opt ore‍ pe noapte, dar dacă nu respiri corect,⁢ vei fi mereu⁢ bolnav. James Nester,​ bestseller internațional ‌despre respirație și cum​ oamenii și-au pierdut în ‍mare măsură capacitatea de a respira corect.‌ James călătorește în toată‍ lumea pentru a încerca⁢ să înțeleagă ce s-a ⁢întâmplat și cum să remedieze situația.

99% ‌din oameni ⁣au‍ o⁢ respirație⁢ disfuncțională⁣ și nu realizează daunele pe care ‌le aduc ‌corpului și creierului lor prin această abordare greșită. Uită-te cum stăm toată​ ziua așezați, cum dormim, cum mâncăm. Lumea⁣ modernă⁤ complota pentru⁢ a ne face bolnavi: diabet, astm, probleme metabolice și​ autoimune, anxietate ⁣chiar și ADHD – experții spun că toate acestea sunt ‍100% legate de modul nostru de respirație, în special noaptea. Obiceiurile⁤ respiratorii extrem ⁣de proaste sunt o rețetă pentru dezastru, cum se întâmplă astăzi la mulți copii. Așadar, dacă​ ești părinte și poți auzi cum respiră copilul tău în timpul somnului, asta este o mare problemă, un ⁤semnal de ⁣alarmă. ‌Dar eu cred că oricine poate deveni un bun ‍respirator și acești pași sunt gratuit, poți să-i⁤ faci ⁣chiar acum, în⁤ timp ce stăm așezați aici.

Deci primul lucru este că bioxidul de carbon este văzut ca un otravă.​ Nivele peste 800-1000 ⁣pot avea efecte grave asupra funcțiilor cognitive și fizice. Am înregistrat nivelul⁢ nostru de CO2 în timpul acestui interviu și crește. Dacă am continua să​ lucrăm aici câteva ⁤ore, ar deveni… Iisus, mi se pare fascinant. M-am uitat ⁤în spatele canalului nostru de⁢ YouTube și scrie‍ că de ‍când acest canal a început, 69,9% ⁤dintre voi care ⁢îl urmăriți frecvent nu ați apăsat încă butonul de abonare. Așa că am o rugăminte mică pentru voi. Dacă ați urmărit acest canal ⁢vreodată​ și v-ați bucurat de ⁣conținut, dacă‌ vă bucurați de acest episod în acest‌ moment, vă rog să ‍apăsați butonul de abonare. ​Ajută acest canal mai mult‍ decât pot explica și‍ promit că,⁣ dacă⁤ faceți asta, pentru a vă returna favoarea, vom ⁢face ⁤emisiunea‌ tot mai bună și mai bună și mai bună și mai bună și mai‍ bună.⁤ Asta e promisiunea pe ‌care sunt dispus ⁤să ⁣o fac în schimbul apăsării butonului de abonare. Avem ⁢un înțeles?

James, dintre toate lucrurile la⁢ care ai putea fi dedicat în viață, ai ales să te dedici subiectului respirației. De ce? S-au întâmplat mai multe lucruri, personal și profesional, de-a lungul ‌anilor. Nu am pornit cu intenția ⁢de ‌a scrie o carte despre respirație.​ Ce subiect plictisitor, ​nu? Până când⁣ am ⁢început să am⁤ probleme respiratorii. Reveneam an de an, eu surfer mult ⁢în San Francisco, așa că făceam ​adesea bronșită, pneumonii ‌ușoare, nimic de ​care să mă ⁣îngrijorez. Mergeam la doctor și primeam un pachet⁢ de pastile⁢ și eram ‌trimis mai‍ departe. Așa s-a întâmplat câțiva ani,‍ până când o prietenă ⁣medic a mea se uita la mine, eram în⁣ oraș, și mi-a ⁣spus: Cred că ceva​ nu e‌ în‍ regulă cu respirația ta. Respirație, ai⁣ auzit despre asta…

(Translation):

Stimcat: Expertul în Respirație: Respirația pe Gura ‍Legată de ADHD,⁢ Diabet și Bolile Copiilor!

Poți face exerciții cât⁣ vrei, să mănânci ⁢toate alimentele potrivite și să dormi​ opt ore pe noapte, dar ⁣dacă nu respiri corect, vei fi mereu bolnav. James​ Nester, bestseller internațional despre respirație și ⁢cum oamenii și-au pierdut ⁣în mare măsură capacitatea de a⁤ respira corect. James ⁣călătorește în toată lumea pentru a încerca să înțeleagă ‍ce s-a întâmplat și ⁣cum să remedieze ‍situația.

99% ⁣din oameni au o respirație disfuncțională și nu realizează daunele pe care⁢ le aduc corpului și creierului lor prin⁤ această abordare greșită. Uită-te cum‍ stăm ‍toată ziua⁣ așezați, cum dormim, cum
The Breathing Expert: Mouth Breathing Linked To ADHD, ‌Diabetes & Child Sickness!

1. Importanța respirației corecte în sănătatea noastră și ⁣înșelăciunile lumii moderne

1. ‌Importanța respirației corecte în ​sănătatea noastră și⁢ înșelăciunile lumii moderne
Respirația este o funcție vitală a corpului nostru, dar ⁢mulți dintre ​noi nu realizează importanța respirației corecte ⁤în menținerea‌ sănătății noastre. Efectele lumii moderne asupra modului ‌nostru de viață ‍au dus la⁢ disfuncții respiratorii în aproximativ 99% dintre oameni. Nevăzând consecințele negative ale acestei ​situații, mulți suferă de probleme​ metabolice, astm,‍ tulburări autoimune,⁣ anxietate și chiar ADHD. Este esențial să înțelegem că aceste afecțiuni sunt strâns legate de respirația noastră, mai⁤ ales de modul în care respirăm în timpul somnului.

Dacă sunteți părinte și auziți⁢ copilul respirând greu în timpul ⁤somnului, aceasta ar trebui să fie un semnal ‌de alarmă. Dar indiferent ⁣de vârstă sau condiție, oricine poate învăța să ‍respire corect. Iată câțiva pași⁤ simpli ‍pe care îi puteți urma pentru a-ți îmbunătăți ‌respirația:

– Monitorizează nivelurile ⁣de ‍bioxid ‌de carbon (CO2): ‌Deși CO2 este considerat‍ de mulți un venin, nivelurile prea scăzute sau‍ prea ridicate de CO2 pot afecta funcțiile cognitive ​și fizice. Este⁢ important ⁢să fim conștienți de aceste niveluri și să ne asigurăm că ⁤respirăm în mod corespunzător.
– Adoptă o postură corectă: O mare parte din disfuncțiile respiratorii sunt cauzate de poziția proastă în care ne aflăm⁤ în ‌timpul zilei. Asigură-te că stai drept și că umerii tăi ‍sunt ‌relaxați pentru a permite​ o respirație adecvată.
– Fă exerciții de respirație: Există​ numeroase⁣ tehnici⁣ și‍ exerciții de respirație care pot îmbunătăți calitatea respirației tale. Yoga, meditația ⁢și alte practici similare pot fi de mare ajutor⁤ pentru a-ți dezvolta abilitățile de a ⁤respira corect.

Respirația​ corectă este cheia pentru menținerea‌ unei stări bune de ⁣sănătate. ⁣Nu subestima puterea pe care o are respirația asupra ‍corpului și minții tale. Adoptă acești pași simpli și vei observa o schimbare semnificativă în starea ta generală de⁢ sănătate ⁣și⁤ bunăstare.

2. ‍Legătura dintre respirația​ prin gură și afecțiuni precum ADHD, diabet și boala copiilor

2. Legătura dintre respirația prin gură ​și afecțiuni ⁣precum ADHD, diabet ⁢și boala copiilor
Respirația ⁣prin gură poate avea o legătură profundă cu o ⁤serie de afecțiuni, ⁣inclusiv ADHD, diabet și boala copiilor. Deși ‍putem face exerciții, să mâncăm⁤ alimente sănătoase și să dormim opt ore pe noapte, ⁣dacă nu‌ respirăm corect,​ ne vom simți mereu bolnavi. James Nester, autorul⁤ bestsellerului ‍internațional⁤ despre respirație, ​susține că ca specie, am pierdut în mare măsură capacitatea de a ⁤respira corect, motiv ⁤pentru care a călătorit în întreaga lume pentru a descoperi ⁢ce s-a întâmplat și cum putem remedia această⁢ situație.

Aproximativ 99%⁢ dintre‍ oameni respiră disfuncțional, fără ⁢să își dea seama de daunele pe care‌ le provoacă organismului și creierului prin acest mod de respirație. Modul în care‌ stăm așezați ⁢toată ‍ziua, modul în care dormim și modul în ‌care mâncăm fac parte din această conspirație a lumii moderne‌ de a ne îmbolnăvi: diabet, ‍astm, afecțiuni metabolice și autoimune,⁤ anxietate și chiar ADHD. Experții susțin că acestea sunt ⁤legate în proporție de 100% de modul nostru de respirație, în special de​ obiceiurile respiratorii⁤ proaste ⁤care sunt un adevărat‍ recpt pentru dezastru, așa ‌cum ‍s-a întâmplat⁤ cu mulți‌ copii de astăzi. Dacă ești părinte ⁣și poți auzi ‍cum respiră copilul tău ⁤în timp ce doarme, acesta este ⁣un semnal de alarmă important. Cu toate acestea, ​autorul crede că oricine poate deveni un ⁢bun respirator și aceste pași sunt gratuit, putând fi practicați chiar în timp‍ ce suntem așezați. Primul​ lucru este să conștientizăm că⁤ dioxidul ⁢de carbon nu este o ‍otravă, ci este esențial pentru⁤ funcțiile cognitive și fizice. Este ‌important să monitorizăm​ nivelul de CO2 și să nu depășim pragurile⁣ de 800 până la⁤ 1000 pentru a evita problemele grave.

Dacă​ sunteți părinți​ și sunteți îngrijorați⁣ de ⁢sănătatea copilului dvs., începeți să fiți atenți la modul​ lor de a⁢ respira în timpul somnului. În plus, puteți implementa acești pași simpli pentru a vă asigura că respirația lor‍ este⁢ sănătoasă.

3. Semnalele de avertizare pentru părinți:⁢ cum​ să identificați problemele de​ respirație la copii și ce puteți face în ‍acest sens

3. Semnalele de avertizare pentru părinți: cum să‍ identificați problemele⁢ de‍ respirație la copii și ce puteți face în acest sens
.

Există anumite semne de avertizare la care părinții⁣ ar trebui să fie atenți pentru ​a​ identifica problemele de respirație la copii și pentru a‍ le trata eficient. Iată câteva⁤ dintre aceste semne:

1. Observațiile ⁤în timpul somnului:
⁢ – Respirație ‍zgomotoasă:⁣ dacă puteți auzi‌ copilul⁤ respirând în mod audibil ⁢în timpul somnului,​ acesta ‍poate fi un semn al unei​ probleme de⁣ respirație.
– ​Sforăitul ‍frecvent: sforăitul în timpul⁤ somnului poate ⁤indica obstrucția căilor respiratorii⁤ și poate ⁣necesita evaluare medicală.
– ⁢Respirație agitată sau întreruptă: dacă copilul ⁤respiră ‌agitat sau are pauze în respirație⁤ în timpul somnului, ⁢acesta poate‍ fi un semn de apnee de‌ somn, o afecțiune‍ care necesită tratament adecvat.

2. Modificări ale⁤ comportamentului⁣ și simptomelor de zi cu zi:
– Oboseală excesivă: copiii cu probleme respiratorii pot‌ fi adesea obosiți și somnoroși pe tot parcursul zilei,⁢ din cauza scăderii calității somnului.
⁤ – Iritabilitate și probleme‌ de⁤ concentrare:⁣ lipsa oxigenului adecvat poate afecta‍ starea ⁢emoțională și capacitatea ⁢de concentrare⁢ a‍ copilului.
– Recurența ‍infecțiilor respiratorii: ‍copiii cu​ probleme de respirație pot ‍avea infecții respiratorii frecvente, ‌cum ar fi răceli, bronșite sau pneumonii.

Dacă ⁣observați aceste semne la copilul⁣ dumneavoastră, este important să consultați un medic ⁣pentru a evalua⁣ și trata problemele de respirație. Există mai mulți pasi‌ pe care îi puteți lua pentru ⁣a ajuta copilul să ‍respire mai bine, ⁤inclusiv:

– Asigurați un mediu de somn adecvat: asigurați-vă că camera copilului este curată și bine aerisită, cu‍ o temperatură confortabilă și niveluri optime de⁤ umiditate.
– Încurajați un stil‍ de viață sănătos: ⁤o dietă echilibrată,⁢ exercițiile fizice regulate​ și​ evitarea expunerii ‌la fumul⁣ de tutun pot contribui la‌ menținerea funcționării normale⁢ a sistemului respirator.
– Urmați sfaturile medicului: urmați indicațiile medicului ‌în legătură cu tratamentul prescris și⁢ programarea controalelor regulate pentru monitorizarea progresului.

Este⁤ esențial ​să fiți atenți la semnele⁤ de avertizare ​și să acționați⁣ prompt atunci când vine vorba de problemele de respirație la copii. Prin obținerea unei⁢ evaluări și tratament adecvat, puteți ajuta la promovarea unei respirații sănătoase și​ la îmbunătățirea calității vieții copilului dumneavoastră.

4. Reevaluarea rolului dioxidului de carbon în respirație și consecințele asupra funcțiilor ‌cognitive și ⁤fizice

4.‍ Reevaluarea rolului dioxidului de carbon‌ în respirație și consecințele asupra⁤ funcțiilor cognitive și​ fizice
Dioxidul ⁤de ⁢carbon (CO2)‌ joacă⁤ un rol esențial în procesul de respirație și⁤ are consecințe semnificative asupra funcțiilor cognitive și fizice. Deși ‌este adesea considerat un venin,‍ nivelurile ridicate ‍de ​CO2, peste 800‌ până la 1.000, pot⁢ duce la probleme grave în aceste domenii. Aproximativ 99%⁢ dintre oameni‍ respiră disfuncțional, fără să-și dea seama de daunele pe care le provoacă ⁤corpului și creierului lor în acest fel.

Modul în‌ care ne poziționăm în timpul⁤ zilei, felul în ⁤care dormim,⁣ modul în⁢ care ‌mâncăm, ⁤toate acestea sunt influențe ale‍ lumii moderne care „conspiră” să ne îmbolnăvească: diabet, astm, ⁣afecțiuni metabolice‌ și autoimune, anxietate sau chiar tulburări de atenție și hiperactivitate ⁣(ADHD). Experții⁤ consideră că toate acestea ​sunt în proporție ⁢de‍ 100% legate de respirația noastră, mai ales de obiceiurile noastre‍ de respirație în timpul nopții,‌ care pot fi dezastruoase ‌pentru sănătatea ‍copiilor.⁣ Dacă ești părinte‌ și ⁤auzi copilul respirând greu în timpul⁤ somnului,⁢ acesta ⁤este un semnal ‍de alarmă important. Cu ⁢toate acestea,‍ cred că oricine poate deveni un respirator corect și acești pași sunt gratis, îi poți urma în orice moment, chiar și în timp ce stăm aici.

⁢ Probabil te întrebi ​cum este posibil ca un lucru atât de obișnuit precum respirația ‍să poată avea un impact atât de mare. Este important să înțelegem că dioxidul de ⁤carbon, deși adesea ​asociat cu termenul de „otravă”, joacă un⁢ rol crucial în respirația ‌noastră. Nivelele prea ridicate ⁣de CO2‌ pot afecta atât funcțiile cognitive,‌ cât⁤ și‌ cele fizice. În timpul acestui interviu, am monitorizat nivelul nostru‍ de CO2 și ‌acesta​ a⁣ crescut constant.‍ Dacă am continua să ‌lucrăm ‌în această încăpere pentru câteva ore în plus, ⁢nivelurile ​de CO2 ar ⁢ajunge la valori ‌alarmante. Fascinant, nu-i așa?

Aceste informații ‌ne provocă să⁢ reevaluăm modul⁤ în care privim respirația și ​să ⁢înțelegem importanța acesteia pentru sănătatea noastră globală. Este uimitor cât de multe efecte benefice putem obține doar prin concentrarea​ asupra modului în care respirăm. Așadar, indiferent dacă suntem conștienți ⁤de asta sau nu, respirația joacă un rol crucial în bunăstarea noastră și nu ar trebui să o‍ ignorăm.

Future ‌Outlook

În videoclipul⁣ YouTube​ „Expertul în respirație: ‌Respirația pe⁤ gură este legată de ADHD, diabet și de boala copilului!”,⁣ am discutat despre legătura ⁣dintre respirația ​pe ⁢gură ‌și diverse⁤ afecțiuni, precum ADHD, diabet și⁣ alte boli ale ‍copilăriei.⁢ James Nester, autor⁢ bestseller internațional în ‍domeniul respirației, ne explică‍ că ⁢majoritatea oamenilor nu respiră corect și nu își dau seama de daunele pe care le‌ provoacă corpului și creierului prin ​acest obicei disfuncțional de‌ respirație. Modul în care stăm,​ dormim și mâncăm în lumea ​modernă conspiră pentru a ne îmbolnăvi. Insomniile și obiceiurile de respirație defectuoase‍ în ‌special pe timp de noapte pot cauza disfuncții grave ⁢și ne vor afecta pe termen ⁤lung. Dacă sunteți părinte și observați că ‍respirația copilului vostru este afectată în timpul somnului, acesta este un semnal de alarmă. Totuși, James Nester ne asigură că oricine poate învăța ‌să respire ‌corect ​și gratuit, iar el ne oferă câteva sfaturi pentru a ne​ ajuta în acest proces.

Videoclipul este fascinant și ne face să realizăm importanța respirației ⁣corecte în viața noastră. Totuși, este și un moment potrivit să amintim faptul că mulți dintre voi care‍ urmăriți canalul nostru de YouTube încă nu v-ați abonat. Vă rog să faceți ⁢acest mic favor și să apăsați butonul de ‍abonare, ​pentru că acest lucru ne ajută mai mult decât vă⁤ puteți imagina. Promit că,⁤ în schimb, vom face tot posibilul să vă oferim conținut din ce în ce mai bun⁤ și mai interesant. Este un pact pe care sunt dispus să-l închei cu voi.

În final, James Nester, care ‌și-a dedicat o mare parte ⁣din viață studiului respirației, ne mărturisește ‌că subiectul nu i s-a părut într-adevăr captivant până când a început⁢ să aibă ⁢probleme de respirație. Experiențele personale și profesionale ‌l-au condus către această călătorie în‌ căutarea‍ cunoașterii despre respirație. Respirația nu ‌este doar un subiect banal, ci unul vital pentru sănătatea ⁤noastră. ⁣Încheiăm această discuție cu dorința⁤ de a găsi modalități de a ⁤ne îmbunătăți respirația și de a‌ trăi o viață ‍sănătoasă.

Lasă un comentariu