Robert Greene: How To Seduce Anyone, Build Confidence & Become Powerful | E232

Unele dintre cele mai mari persoane care seduc nu sunt⁣ deloc atrăgătoare. Care sunt calitățile unui mare seducător?​ Dezvălui lucruri pe care n-ar trebui să le dezvălui. Robert Greene este unul dintre cei mai bine vânduți autori din istorie, un expert internațional recunoscut în strategii de​ putere și referindu-se la piese muzicale de Jay-Z, Kanye West și⁣ Drake, a‌ scris șase bestseller-uri internaționale care au devenit legendare. De ce ai scris o carte despre seducție? Seducția este o formă înaltă de putere, oamenii‌ vor face ce vrei fără a realiza vreodată. Seducția este un ritual de împerechere, nu poți doar să dai scroll⁣ și să ‍o ai, dar din cauza tuturor aplicațiilor ⁢de ‍întâlniri, dacă ⁣poți să înțelegi limbajul seducției, vei avea mult ⁣mai multă putere⁢ și succes decât⁣ oricine ⁣altcineva. Un lucru despre cuvinte este că oamenii pot minți, dar limbajul trupului nu minte, dacă stăpânești acea limbă, poți începe‌ să descifrezi tot ceea ce oamenii ți le transmit. Este vorba despre psihologie ⁣și despre cum te ‌porți, dacă te simți încrezător, asta se va reflecta natural ‌în⁣ gesturile tale. Dar‌ ce înseamnă cu adevărat ⁣încrederea și cum ⁣o‍ putem construi? ⁤Încrederea vine din tine, ai vorbit despre ⁤tema puterii, dar în ‍2018 ai suferit un accident⁣ vascular cerebral și în acel moment părea că puterea ta ti-a fost luată. Partea stângă a​ corpului meu este paralizată și asta nu a fost ușor. Trebuie să găsesc o strategie ‌pentru a face față⁣ tuturor acestor lucruri, te rog să înțelegi ⁤că abilitatea pe care o ai acum de a alerga, merge și a tasta îți poate fi luată, este mizerabil. ‍Te rog, nu o lua‌ ca pe ceva garantat. Înainte să ne dăm în vânt după ​acest episod, doresc să vă mulțumesc în primul rând pentru faptul că faceți parte din ⁣această comunitate. Echipa de aici, ‌la The ⁤Diver Co, este acum de aproape‌ 30 de oameni și asta se întâmplă doar pentru că voi urmăriți și vă abonați și lăsați comentarii⁤ și​ vă plac videoclipurile. Această emisiune a reușit ‍să crească și asta reprezintă cea mai mare onoare a ​vieții mele, să stau aici cu acești oameni incredibili ⁣și să le adresez întrebări egoiste pe care⁤ le am în viața ⁣mea. Dar lucrurile abia ⁢încep pentru The Diver Co în acest an, avem planuri mari, urmează să extindem această emisiune ‌în fiecare colț al⁢ lumii și să diversificăm selecția de invitați,‍ iar asta este posibil datorită vouă, datorită unui singur lucru pe care îl faceți, și anume să urmăriți. Deci, dacă‌ ar fi ⁤un singur lucru pe care l-ați putea face pentru a ajuta această​ emisiune și să continuăm să‍ facem ceea ⁢ce facem, ar fi să apăsați butonul de abonare. Dacă vă place această​ emisiune, dacă​ vă place ceea⁣ ce facem aici, dacă urmăriți⁢ aceste episoade,⁣ vă rog pur‌ și simplu ⁤să apăsați acel buton de abonare, înseamnă enorm pentru noi. ‍Hai să trecem la subiect. Ce trebuie să știu despre tine și‌ anii tăi timpurii pentru ‍a înțelege viața pe care ai trăit-o și persoana în care te-ai transformat? Am ⁤crescut aici, în Los Angeles, nu ⁤departe de unde ⁤suntem ​acum, într-o zonă numită Baldwin Hills, apoi⁢ ne-am mutat într-o ​altă zonă, foarte frumoasă…
Robert Greene: How⁣ To Seduce Anyone, ‌Build Confidence ​& Become Powerful‍ |‌ E232

– Calitățile unui mare seducător: descoperiri dezvăluite

- Calitățile unui mare seducător: descoperiri⁣ dezvăluite
Unele dintre ⁣cele mai mari seducătoare nu au deloc un aspect plăcut ⁣- care sunt calitățile unui mare ⁣seducător? Voi dezvălui lucruri pe care nu ar trebui‌ să le dezvălui. Robert Greene este unul dintre cei​ mai bine vânduți autori din istorie,‍ un expert internațional renumit în strategii de putere și face referire ‍la⁢ cântece ale lui Jay-Z, Kanye West ‍și Drake, a scris șase bestseller-uri internaționale.

De ce ai scris o carte⁢ despre seducție? ⁢Seducția este o ​formă înaltă de putere, oamenii vor face ceea ce vrei fără să-și dea seama vreodată. Seducția este un ‌ritual de​ împerechere, nu poți doar să glisezi și să o obții, dar datorită tuturor ​aplicațiilor ‍de întâlnire, dacă⁣ poți să ​înțelegi ‌limbajul seducției, vei avea mult mai multă‍ putere și succes decât oricine altcineva. Un ‍lucru despre cuvinte este că ⁢oamenii pot minți, dar limbajul corpului nu‌ minte.⁢ Dacă îți stăpânești acest limbaj, poți începe să descifrezi tot ceea ce oamenii ⁤îți transmit. Este vorba despre psihologie și despre modul în care te porți. Dacă⁤ te simți încrezător, aceasta va⁣ radia natural prin gesturile tale,‍ dar ce‌ înseamnă cu ⁢adevărat încrederea și cum ‌o‍ poți⁣ dobândi? Încrederea vine de la tine. Ai vorbit despre putere, dar în 2018 ‍ai suferit un accident vascular cerebral și ​în acel moment s-a părut că puterea‌ ta îți fusese luată. Partea stângă⁤ a‌ corpului meu este⁣ paralizată și nu a fost ușor. ⁤Trebuie să găsesc o ‌strategie pentru a⁢ face față tuturor acestor lucruri. ‍Te rog ​să înțelegi ⁤că abilitatea pe ⁣care o ai acum de a‍ alerga, de ‌a merge, de a tasta, îți poate fi luată. Este înfiorător să nu o iei de bună. Înainte să intrăm în ⁤acest episod, doresc să mulțumesc în primul rând pentru faptul că faci parte din această comunitate. Echipa ‍de aici, de la diver.co, numără acum ⁢aproape ​30 ⁣de persoane și asta se datorează în principal‌ faptului că te uiți și te ⁢abonezi și lași comentarii și‌ îți place videoclipurile. Acest show a‍ avut posibilitatea să ⁢crească și este cea ‌mai mare onoare ⁤din‌ viața ⁢mea să‍ stau aici cu acești oameni incredibili și să le adresez egoist întrebări ⁤cu care mă confrunt sau despre care mă tem în viața‌ mea, dar ‌acesta este‍ doar începutul pentru diver.co în acest ⁣an ‌avem planuri mari, foarte mari să escaladăm acest show și în fiecare colț al lumii și să‌ diversificăm selecția ‌invitaților ‍noștri,⁢ iar acest​ lucru este​ posibil ⁤datorită ție, prin⁢ simplul⁢ lucru pe ⁤care îl faci, și anume să urmărești. Așa că, dacă este un singur lucru pe care poți să-l faci pentru a ajuta acest ‍show și pentru a​ ne⁢ ajuta​ să continuăm să facem ce facem, este doar să apeși butonul de abonare dacă‍ îți ⁤place ⁢acest show, dacă îți ⁣place ceea ce facem aici și dacă urmărești aceste episoade, ‌te‌ rog, doar apasă acel buton de‌ abonare, înseamnă totul. Să trecem la subiect – ce trebuie să știu despre tine și anii tăi de‍ copilărie pentru a înțelege viața pe care ai⁤ avut-o și călătoria pe care ai făcut-o⁤ și ‍persoana în ⁣care ‍ai devenit.⁣ Ei ⁣bine, am crescut aici, în Los Angeles, nu departe de⁢ unde ne aflăm, într-o zonă numită​ Baldwin Hills,⁣ apoi ne-am mutat într-un alt ‍cartier, unul foarte frumos.

-⁢ Puterea și succesul prin⁢ înțelegerea limbajului​ seducției

- Puterea și succesul prin înțelegerea limbajului seducției
Unii dintre cei mai mari seducători care ⁣nu sunt ‍deloc frumos cum ar⁣ fi calitățile unui mare Seducer dezvălui lucruri care nu ar trebui să fie dezvăluite Robert Greene ⁣este unul‌ dintre cei mai vânduti autori din istorie un expert internațional⁣ renumit în strategii de putere și referințe‌ la ⁢cântece⁢ de Jay-Z Kanye West și Drake a scris șase⁢ bestseller-uri internaționale, care au devenit legendare de ce ai scris o carte despre seducție‍ seducția este înălțată forma puterii ⁤oamenii vor face ce vrei fără ⁣să-și ⁣dea seama vreodată seducția ‌este un⁣ ritual de imperechere nu poți să‍ glisezi și să o obții dar datorită ⁤tuturor ​aplicațiilor de dating dacă poți înțelege ​limbajul seducției vei avea⁢ atât de multă ⁢putere și succes decât oricine altcineva un lucru despre cuvinte este că oamenii pot minți dar limbajul corpului nu ‍minte dacă stăpâniți⁤ acea limbă⁤ o puteți începe să​ decodificați toate acestea oamenii vă oferă este vorba despre psihologie și despre cum ​vă purtați⁤ dacă ⁣vă‌ simțiți încrezător acesta se va emana ⁢în mod natural prin gesturile voastre dar ce ⁣înseamnă încredere adevărată și cum o construiești încrederea vine de la voi ați vorbit despre tema puterilor dar în 2018 ați avut un accident vascular cerebral și⁣ în acel moment‌ se ​pare că puterea v-a fost luată⁤ partea stângă a corpului meu este‌ paralizată și nu a fost ușor trebuie să găsesc o strategie pentru a face față.

Totuși, vă ​rog ⁢să înțelegeți că abilitatea pe ⁣care o aveți acum de a alerga, de ‍a​ merge, de a tasta, vă poate fi luată și este într-adevăr⁤ înfiorător vă rog să nu o luați de bună înainte de a începe această emisiune, vreau⁤ să vă mulțumesc în primul rând pentru că ​faceți parte din această comunitate. Echipa de⁣ aici la diver Co are acum‌ aproape 30 de persoane și‍ asta​ se datorează în mod ‌literal faptului că urmăriți și⁤ vă abonați și lăsați comentarii și vă place‍ videoclipurile, ceea ce a ⁢permis acestei emisiuni să crească și este cea mai‌ mare onoare ​a vieții mele să stau‌ aici⁢ cu acești oameni⁤ incredibili și egoist să le pun întrebări cu privire la lucrurile cu care mă chinui sau mă îngrijorez‍ în⁣ viața mea dar ‍acesta este doar începutul pentru diver asta avem planuri mari să dezvoltăm această emisiune și să o ​ducem în fiecare colț al lumii și‍ să diversificăm selecția noastră de invitați și asta este posibil datorită vouă, prin lucrurile simple pe care le faceți, cum ar ​fi să vă uitați ‍așa ⁤că ⁢dacă ‌este un lucru pe care l-ați⁤ putea face pentru a ajuta acest‍ spectacol și pentru a ne ajuta să⁤ continuăm să facem ⁤ceea ce facem este‍ să apăsați butonul‍ de⁢ abonare dacă vă place acest spectacol ⁣dacă vă place ceea ⁢ce facem aici‌ dacă ‌urmăriți⁣ aceste⁤ episoade vă rog ⁢să apăsați acel buton de abonare înseamnă ⁣mult să trecem la treabă, ⁣ce trebuie să știu despre tine și primii tăi ani pentru a înțelege⁣ viața pe care ai dus-o și persoana în care te-ai transformat ⁣am crescut aici în Los Angeles nu departe de unde suntem într-o mahala numită Baldwin Hills și apoi ne-am ⁣mutat într-o altă mahala foarte frumoasă.

– Construirea încrederii: de la atac la revenirea ⁤puterii

- Construirea ⁢încrederii: de la‌ atac la revenirea puterii
Construirea încrederii este un aspect‌ crucial în viața noastră, deoarece încrederea ne ⁤permite să ‌ne atingem⁣ obiectivele și să obținem succesul pe care îl dorim. Dar cum putem construi încrederea, mai ales după o experiență⁢ traumatică sau o pierdere de putere? Robert ​Greene, un expert ⁤internațional renumit în strategiile de putere, ne dezvăluie unele secrete și sfaturi despre cum putem ajunge ​de la atac ⁣la revenirea puterii.

Unul dintre aspectele‌ cheie pe care Greene le dezvăluie este seducția. Desigur, ‍asta nu înseamnă să manipulăm sau să facem rău altor persoane, ci să înțelegem⁢ limbajul subtil al seducției ⁤și să profităm de el în mod pozitiv. Seducția este, de ⁣fapt, un⁣ ritual de ‌împerechere,⁢ iar dacă putem înțelege acest limbaj, obținem o putere incredibilă și succesul în relații. Cuvintele pot minte, dar limbajul trupului nu minte niciodată, iar dacă reușim să-l stăpânim, putem descifra tot ceea ⁣ce ceilalți ne transmit. Este vorba de psihologie⁤ și despre ⁢felul ‌în care ne purtăm și ne exprimăm, iar încrederea autentică este unul dintre ⁣factorii principali. Dar ce este cu ‌adevărat încrederea și cum o putem construi? Greene ne‌ împărtășește și câteva⁣ experiențe personale,⁤ precum momentul în care a suferit un accident vascular cerebral și i-a fost‍ luată puterea⁣ fizică. Această⁤ experiență l-a făcut să conștientizeze cât de fragile pot ⁤fi lucrurile pe care le considerăm‍ de ⁢la sine înțelese și cât de important este să nu fim prea încrezători ⁣și ‍să nu luăm ⁣nimic în‍ considerare. Astfel, încrederea autentică vine din interiorul nostru și nu trebuie să o neglijăm.

– Recunoștință și dorința de a ajuta comunitatea: ⁣Mulțumiri pentru sprijinul ‌acordat

- Recunoștință‍ și dorința‍ de a ajuta comunitatea: Mulțumiri pentru sprijinul acordat
Mulțumiri pentru sprijinul acordat:

Vreau să încep prin a mulțumi întregii comunități pentru sprijinul ‌necondiționat pe care ni l-ați oferit. Suntem profund recunoscători pentru fiecare subscriere, vizualizare, comentariu ⁢și apreciere pe care le-ați acordat. ​Fără voi, această comunitate nu⁤ ar fi ajuns să aibă atât de‌ mult succes.

Echipa noastră ‍de la Diver Co‌ este în creștere constantă⁣ datorită vouă. Fiecare membru⁢ al echipei noastre ⁢își dedică timpul​ și talentul pentru a crea conținut de calitate și pentru a vă aduce informații ‌valoroase. Suntem profond onorați să lucrăm alături de⁤ acești oameni incredibili ​și să putem împărtăși cu voi întrebările și preocupările noastre personale.

Anul acesta avem planuri mari pentru a extinde acest show și în alte colțuri ale lumii. Diversitatea și ‍selecția‍ de ​invitați vor ⁢constitui priorități⁣ pe care le ⁤vom aborda. Toate acestea ar ​fi posibile⁣ datorită vouă și implicării voastre constante. ‍Vă rugăm, dacă vă place⁣ acest show și ceea ce facem aici, ‍să continuați să ne ‌susțineți prin apăsarea butonului de abonare. Apreciem enorm fiecare subscriere și împărtășire a conținutului nostru.

Cu‌ voi alături,⁣ suntem pregătiți să facem acest show mai mare și mai bun decât oricând.‍ Vă mulțumim din inimă și să continuăm în​ această‍ călătorie⁣ minunată‌ împreună!

In Conclusion

Încheierea este dedicată conținutului⁣ video „Robert Greene: Cum să seduci pe oricine, să construiești încredere și să‍ devii puternic | E232”. Acesta a discutat despre calitățile pe​ care le au marii seducători și ⁢despre puterea seducției ⁢în⁢ viața de‌ zi cu zi. Robert Greene, ‌un expert internațional recunoscut în strategii de⁢ putere, a subliniat importanța limbajului trupului și a încrederii în construirea miezurilor puternice.

Poveștile despre seducție⁤ sunt însoțite de ‍referințe la ‌cântece și artiști‌ celebri precum Jay-Z, Kanye West și Drake. Robert Greene, unul⁢ dintre cei mai bine⁣ vânduți autori din istorie, a scris șase bestselleruri⁣ internaționale care au devenit legendare. Deși am avut ‌succese, puterea ‍seducției⁤ este un subiect⁤ complex și provocator.

Puterea⁢ și ⁢succesul pe​ care le putem obține prin înțelegerea seducției nu pot fi ​atinse printr-un simplu swipe pe aplicații de dating. Este vorba despre⁤ înțelegerea limbajului seducției și dezvoltarea unei încrederi autentice. Cuvintele pot fi mințite, dar limbajul corpului nu poate fi falsificat. Capacitatea de a descifra semnalele pe care ceilalți le transmit prin gesturi și limbajul trupului este esențială în pătrunderea subtilă în‍ lumea seducției.

Încrederea și construirea ei provin dintr-o putere interioară⁢ profunză. Robert Greene însuși⁣ a trecut printr-o provocare majoră în viața sa, suferind un atac cerebral ⁤în 2018.​ Paralizia ‍parțială a corpului său l-a determinat să caute o ⁤strategie pentru ​a face față acestei situații dificile. A conștientizat că orice abilitate pe care o posedăm în prezent, cum⁢ ar fi mersul, scrisul sau tastarea, poate fi luată ‌de la noi. Aprecierea acestei abilități și recunoștința pentru ea⁣ este crucială.

În⁢ încheiere, ‌autorul mulțumește celor care fac parte ⁤din comunitatea sa,‍ apreciind că succesul formatului video se datorează susținerii fanilor și interacțiunii acestora. Acest lucru îl motivează și îl inspiră să dezvolte și să diversifice conținutul emisiunii. Echipa‌ sa, alcătuită ⁢din aproape 30 de oameni, este recunoscătoare pentru sprijin și își propune⁤ să aducă emisiunea și în​ alte colțuri ‍ale lumii.

În sfârșit, ​autorul își exprimă dorința de a cunoaște mai multe despre viața și experiențele fiecărui spectatator,‍ încurajându-i să se​ înscrie la ‍canalul său ​YouTube ‌pentru a fi mereu conectați și ⁣a continua să⁣ împărtășească cunoștințele și ⁣experiențele interesante.

Pentru a încheia, autorul își exprimă din nou recunoștința ‍și încurajează‍ spectatorii să se aboneze și să fie o parte activă a comunității, pentru a ajuta la creșterea ⁣și diversificarea emisiunii.

Sursa​ video ⁤și blog postul asociat oferă sfaturi valoroase privind încrederea, puterea seducției și dezvoltarea⁣ personală.

Lasă un comentariu