The Money Expert: "Do Not Buy A House!" 10 Ways To Make REAL Money: Ramit Sethi

Ah, acest lucru mă enervează atât ⁢de ⁣mult că pentru ‌a face mulți bani nu trebuie să fii un geniu,​ trebuie⁣ doar să-ți amintești câteva lucruri cheie. Ramit Sethi, expert financiar, omul banilor, autor de bestseller-uri în New York Times, are peste⁢ 20.000 de povești ‍de succes documentate. Aceasta⁤ este șansa ⁤ta ‌de a nu-ți mai face griji niciodată în ⁢privința ⁢banilor. Poți trăi​ o viață ⁣bogată.

Indiferent de unde‍ vii, indiferent de‌ venitul tău, câți oameni⁢ sunt clari‌ în privința a ce arată⁣ viața lor bogată? Mai puțin de un ⁣procent. ⁤Când ​discut cu oameni care au probleme de cheltuieli,​ de ​100% dintre ei spun mereu același lucru: „Doar trebuie să câștig mai mult”. Dacă ⁤îți dublezi venitul astăzi, crezi că problemele tale ar dispărea? Nu.

Unele dintre statisticile pe care le-am extras ⁢din cartea ta despre⁢ 25% din oamenii care⁤ câștigă ‌peste o sută‌ de mii ​de dolari pe ‍an trăiesc de la o leafă la alta ne fac să ⁤ne dăm seama că poate lucrurile pe care credem că le avem‌ nevoie sunt lucruri pe⁢ care ni ⁢s-a învățat că sunt importante, de‍ exemplu deținerea unei​ case este cea mai ‌bună⁤ investiție, înseamnă că ești de​ succes.

Dar‍ poate fi o decizie financiară⁤ foarte proastă. Există investiții mult mai⁢ bune, mult mai simple. Așa că am 100 de lire ⁣sterline⁢ pe care vreau să⁣ le investesc, unde ⁣ar trebui să încep? Îmi place că ne concentrăm pe detaliile și să⁤ facem ⁤acest ⁣exercițiu împreună, oricine poate face asta cu​ noi. Mai întâi, hai să îl înțelegem acum. Mai există doar ceva ce trebuie să⁢ faci.

Știi matematica,‍ da? Aș avea 736.000‍ de lire în contul⁤ meu. Da! Regulile de bani ale lui Ramit, astea sunt unde se​ creează adevărata‌ bogăție. Numărul unu: acest episod mi-a schimbat ⁣perspectiva asupra banilor. Sunt un investitor, am investit în ultimii șase-șapte ⁣ani în ‌diferite niveluri, în companii⁣ mari, ⁤companii mici, fonduri S&P 500, numele ‍lor.

Dar ‍Ramit mi-a schimbat părerea. Mi-a schimbat părerea ⁣despre bani, cheltuieli, investiții și mi-a schimbat părerea și în privința unui lucru despre care cred că 95% dintre ⁣voi care ascultați acest podcast și‌ sunteți pe cale să îl ascultați aveți nevoie‍ să vă schimbați. Dacă‌ ai filozofia corectă ⁤despre bani, perspectiva corectă și mentalitatea corectă despre bani, ⁢atunci există un drum ⁢către trăirea vieții noastre bogate, ⁢către a deveni bogați, ⁤despre care nu ⁤se vorbește destul de ⁣mult.

El demontează‍ miturile despre bani, convingerile ​limitative⁤ despre bani și se confruntă ‌cu toate sfaturile neproductive ​despre ‌bani care stau în calea bogăției‌ tale. Am o aplicație pe⁤ telefonul meu ⁣pe care ⁢acum ‌am instalat-o​ datorită acestei conversații‌ și am făcut ‌trei mari investiții în viața mea datorită acestei conversații și există o idee cheie în care cred acum că ‌mă va face ⁢de zece ori⁢ mai bogat în următoarele trei ⁤decenii‌ datorită acestei conversații. O să vă placă, bucurați-vă. Rămâneți.

Cineva tocmai‍ a dat clic pe acest podcast pe⁤ YouTube, pe ​Spotify, pe Apple, ⁢și⁤ au văzut titlul, ‍au ⁤văzut miniatura ⁤și-au⁣ spus: „Sună interesant, spune-mi ⁢de⁤ ce ⁣crezi că ar ⁢trebui⁤ să rămână și să asculte despre ce vom vorbi?
The Money Expert:

Modul de ⁢a face bani: Un expert financiar dezvăluie cele 10 modalități de a⁤ face bani reali

Modul de a face bani: Un expert financiar dezvăluie cele 10‍ modalități de a face ⁢bani reali
Modul de a face ⁢bani poate părea un mister‌ pentru mulți,‌ dar expertul​ financiar Ramit Sethi ‍are toate răspunsurile de care aveți ⁢nevoie. Cu peste 20.000 de ⁢povesti ‍de succes documentate, Sethi dezvăluie cele 10 modalități de a‍ face bani reali. Nu este nevoie să fii⁤ un geniu​ pentru a câștiga ⁢bani ⁣în mod constant. Important este să ținem cont ‍de câteva lucruri⁢ cheie pe care Ramit Sethi le împărtășește cu ‌generozitate.

Indiferent de proveniența ta sau de‌ venitul‍ tău, este crucial să⁣ fii conștient de ‍modul în care arată o viață îmbogățită pentru tine. Mai ​puțin de 1% dintre oameni au o viziune clară asupra unei‌ vieți bogate. Mulți care se confruntă cu probleme legate de cheltuieli ​cred că singura soluție este să⁣ câștige mai ‍mulți bani. Dar dacă îți ‌dublezi ⁢venitul astăzi,‍ crezi că problemele tale vor dispărea? Statisticile arată că aproximativ 25% dintre persoanele care câștigă ⁢peste 100.000 de dolari pe ⁤an trăiesc de la‌ o zi de salariu la alta. Acest lucru ne face să ne⁢ dăm seama⁢ că poate lucrurile pe ⁢care credem că le avem nevoie sunt de ​fapt ​impuse social ca​ fiind⁣ importante, dar nu sunt neapărat decizii financiare bune.

Investițiile reprezintă‌ o componentă⁣ esențială în crearea bogăției reale. Ramit Sethi ne îndrumă prin cele zece​ reguli care pot schimba perspectiva noastră asupra banilor.‍ Această emisiune a⁢ schimbat complet ⁤perspectiva mea asupra banilor, a investițiilor ‌și a cheltuielilor. Adoptând filosofia⁣ corectă în privința banilor și punând în aplicare strategiile corecte, ani de trăirea unei vieți bogate devin posibili‍ pentru oricine. ⁤Dacă⁤ sunteți ‌pregătiți​ să vă schimbați mintea despre bani și să scăpați de​ miturile și credințele ⁣limitative, ⁣veți găsi impresionante idei și sfaturi în această discuție‌ cu Ramit Sethi.

Cum să-ți definești ‌o viață bogată și să scapi de problemele ​financiare

Cum să-ți ⁢definești o ⁤viață bogată și ‌să scapi de problemele financiare
Îți ⁣dorești o viață bogată și să​ scapi de problemele financiare? ​Nu trebuie să fii un geniu pentru a-ți atinge acest scop, trebuie doar să-ți amintești ​câteva lucruri cheie. ⁤Ramit⁤ Sethi, expert financiar, ⁣autor de bestseller New York Times și cu⁤ peste ⁢20.000 de‌ povestiri ​de succes documentate,‌ îți oferă șansa de a⁣ nu mai ⁤avea niciodată griji legate de bani. Poți trăi o ‍viață bogată.

Indiferent ​de unde provii‍ și indiferent ⁤de venitul tău, câți oameni știu cu claritate ce înseamnă pentru ei⁤ o viață bogată? Mai puțin de un ​procent. Atunci când vorbesc ⁤cu oameni care au o⁤ problemă cu cheltuielile, întotdeauna⁤ spun același lucru: am ⁣nevoie doar de ⁤mai mulți​ bani.‌ Dar⁤ dacă îți dublezi venitul astăzi, crezi că problemele tale ar dispărea? Nu. Statisticile ​despre care vorbește‌ Ramit în cartea sa spun că aproximativ 25% dintre ⁢cei care⁤ câștigă ⁤peste 100.000 de dolari ‌pe an trăiesc‌ de la o leafă la alta. Aceasta ne​ face să realizăm⁢ că poate lucrurile de care credem că avem nevoie sunt lucruri⁢ pe‍ care⁣ ni s-a spus social că sunt importante, ‌de exemplu, deținerea unei case, care se presupune ‌că ar fi cea mai bună⁣ investiție și că ar‍ însemna ⁤că ești⁤ de succes. Dar poate fi o decizie​ financiară ​foarte proastă. Există investiții mult mai⁣ bune și mai simple.

Ramit Sethi⁢ ne ⁤dezvăluie cele 10 reguli financiare care ne pot aduce cu adevărat bogăția. ⁢Această înregistrare mi-a schimbat complet perspectiva asupra banilor. Eu sunt un investitor și investesc de șase-șapte⁢ ani la ‌niveluri diferite, în companii mari și mici, în‌ fonduri S&P 500 și altele. ⁢Dar‌ Ramit mi-a schimbat ⁣modul de gândire în ceea ce⁤ privește banii, cheltuielile și investițiile. ​El a schimbat ⁣ceva în mintea mea ⁢și cred că 95% dintre cei care ⁤ascultă acest podcast, precum și cei care ‍vor ‌asculta în viitor, au nevoie de schimbarea aceasta. Dacă avem⁣ filosofia corectă‍ în ceea ⁣ce‍ privește ⁤banii, perspectiva ⁣și mentalitatea potrivite, atunci există o cale de a⁣ trăi ⁣o viață ‍bogată, ⁤de a deveni ricș și prea puține persoane vorbesc despre aceasta. Ramit demitizează⁢ miturile despre bani, confruntă​ credințele limitative și demontează toate sfaturile neproductive despre bani care ne împiedică să devenim bogați. Am instalat o aplicație pe telefonul‌ meu după această conversație ​și am făcut acum trei⁢ investiții mari în viața mea⁢ datorită acestei discuții. Există o idee-cheie în care cred ⁢acum care mă‌ va face de zece ⁣ori mai bogat în‌ următorii trei decenii, datorită acestei conversații. Vei ‌adora!

Cumpărarea unei case nu este o investiție ⁤inteligentă:⁣ Recomandări pentru alternative mai bune de investiții

Cumpărarea unei ​case nu este⁣ o‍ investiție inteligentă: Recomandări pentru ⁣alternative mai bune de investiții

Există multe mituri în ⁤jurul cumpărării unei case ca fiind cea​ mai​ bună investiție pe care o poți face. Totuși, este ⁢important să ​recunoaștem că ​acesta poate fi ⁤un pas financiar greșit. Există alternative mai‍ bune și ⁢mai simple în care poți investi banii pentru a-ți spori ⁢averea. Iată câteva recomandări pentru a-ți îndrepta ‍atenția către investiții mai profitabile:

1. ‍Fonduri mutuale – Fondurile mutuale sunt o opțiune populară pentru investitori, deoarece acestea⁤ implică colectarea banilor de la mai mulți investitori și investirea lor într-un portofoliu diversificat⁢ de active, precum acțiuni, obligațiuni sau mărfuri.​ Aceasta îți⁣ oferă posibilitatea de a participa​ la creșterea și profitabilitatea companiilor ​fără a te implica direct în administrația acestora.

2. Investiții în acțiuni – Investițiile​ în⁢ acțiuni pot fi o opțiune⁤ riscantă, dar profitabilă​ dacă sunt făcute corect. Dacă ești dispus să asumi riscuri și să faci cercetări solide,‍ poți obține randamente semnificative de pe⁣ urma investițiilor pe termen ‍lung ⁢în acțiuni ale unor companii promițătoare. Asigură-te că analizezi istoricul acțiunilor și că⁢ urmărești evoluția pieței înainte de a investi.

În concluzie, cumpărarea unei case nu este întotdeauna o decizie financiară înțeleaptă. Există ​alternative mai bune de investiții, cum ar fi fondurile mutuale și investițiile în acțiuni, care​ pot ⁤genera⁢ randamente mai mari pe ‌termen ⁣lung. Este important să faci ⁢cercetări ‌detaliate și‌ să consulți un expert financiar înainte‌ de a⁤ te angaja în ⁢orice investiție. ‌Amintește-ți că diversificarea portofoliului tău de investiții este cheia succesului și să nu⁤ te lași influențat de miturile financiare.

In Retrospect

Pe ⁤blogul nostru de astăzi, ⁤am ​discutat despre un videoclip de pe YouTube intitulat​ „The Money Expert: Nu‌ cumpăra o casă! 10 modalități de a‌ face bani ADEVĂRAȚI: Ramit Sethi”. În acest videoclip, Ramit Sethi, expert financiar și autor de ​bestseller​ New York Times, ⁢prezintă câteva aspecte fundamentale despre ⁢câștigarea de ‍bani⁢ și gestionarea‍ financiară.​ El ne invită să ⁤ne imaginăm o⁤ viață îmbelșugată și ‍ne împărtășește câteva ⁢informații importante despre succesul ⁤financiar.

Ramit⁤ Sethi subliniază faptul că‍ pentru a câștiga mulți bani nu este nevoie să fii un geniu, ci⁢ doar să ții cont de câteva‍ aspecte cheie. El ⁣are peste 20.000 de povești de succes​ documentate, ceea​ ce demonstrează​ că acesta ne oferă ⁢ocazia de a ‌nu ne mai preocupa niciodată ⁢de bani și de a trăi o viață‌ bogată.

Indiferent de proveniența ta sau de venitul tău, câți oameni știu exact‌ cum arată viața înstărită? ⁢Mai⁣ puțin de un procent. Mulți oameni cred‍ că problema lor este ⁣că nu câștigă suficienți bani, însă‌ acesta nu este ​întotdeauna adevărat. Statisticile prezentate de Ramit Sethi dezvăluie ⁣că⁣ aproximativ 25% din ‌cei⁣ care câștigă peste 100.000 ⁣de dolari pe an trăiesc de la o leafă la ⁣alta. Acest lucru⁤ ne face să ne gândim că poate lucrurile pe‌ care credem că ​le avem nevoie sunt, de fapt, lucruri cărora ni s-a învățat că ⁢le acordăm importanță, precum posesia‌ unei case, considerată​ cea ⁤mai bună investiție și un simbol al succesului.

Însă,⁢ conform lui Ramit Sethi, cumpărarea unei case poate fi o decizie financiară proastă, existând ⁢investiții mult mai bune și mai ‍simple. Dacă ai 100 de lire sterline pe care dorești să le ‌investești, unde ar trebui⁣ să începi? Ramit Sethi ne dezvăluie​ zece reguli financiare care reprezintă⁢ adevărata⁢ cale ⁣către prosperitate. ​Această discuție ne-a‍ schimbat perspectiva ‌despre bani, ⁤investiții și cheltuieli⁣ și ne-a deschis ochii în privința unor mituri ‌despre ‍bani și ⁢a unor credințe limitative⁢ în⁢ acest⁣ domeniu.

Am descoperit noi perspective și idei despre bani care pot schimba drastic cursul vieții noastre ⁣financiare. Astfel, am ⁢luat deja trei ⁤decizii importante în privința investițiilor și ne străduim să îmbrățișăm o filosofie corectă și o mentalitate​ sănătoasă în ceea ce privește banii. Este ‍important ​să​ înțelegem că multe sfaturi comune despre bani nu sunt de ajutor și trebuie să ​le contracarăm pentru a avansa spre prosperitate financiară.

Dacă v-ați întrebat ⁣de ce trebuie să ascultați această ⁣discuție, ​vă putem garanta că veți fi fascinați și veti găsi informații utile care ⁢vă pot ‌schimba viața financiară. Vă ⁢invităm să rămâneți alături⁤ de‌ noi și să vă lăsați inspirați de ideile ⁣revoluționare ale ‍lui Ramit Sethi.

Lasă un comentariu