The Miracle Doctor: Get Your Sex Life Back, Melt Belly Fat & Heal Your Injury! Dr. Mindy Pelz | E256

In lumea modernă, femeile sunt în ​pericol ⁤mai mult decât bărbații. Acest ‍lucru este terifiant, ‍iar pentru a supraviețui pe⁤ această planetă,‍ trebuie să⁤ ne adresăm⁣ doctorului Mindy Peltz, expertul de încredere în sănătate funcțională, autor de ⁣bestsellere și orator expert, una dintre vocile de⁤ frunte care ⁣ne educă despre corpul nostru,‍ cu o experiență de două decenii.

Ajutând milioane de oameni din întreaga lume, doctorul Peltz a devenit celebru vorbind despre acest⁤ subiect specific, care este​ postul. Ce trebuie să știu? Cercetările arată că postul mă va face mai puternic, mai suplu, cu o creștere de 1300% a testosteronului la bărbați! ⁢Uau!‍ Vedem ​inflamația‍ scăzând, ⁣hormonul de ⁣creștere crescând și hormonul care te⁢ menține tânăr și te‍ ajută să arzi​ grăsimi.

Știi unde scădeau cele ⁣mai multe kilograme? În burtă. Da, acesta elimină celulele care se transformă în cancer. Te afunzi într-o stare⁢ de vindecare ⁣despre care nici nu știai că există. Sunt ‌convins, dar ​de unde să încep? Primul loc de pornire este menstruația sau Marele M, un subiect considerat tabu. Vreau să spun ceva care este ⁤foarte jenant: nu știu nimic despre ciclul menstrual. Sunt într-o relație, ce sfat ai pentru mine?

Primul lucru este să ⁤știi ​despre ciclul ei. Trecând mai departe, spune-mi‌ despre copilăria ta, să-ți⁣ dau aur. În primele două zile, dă-i puțin spațiu. Dacă ai conflicte ​pe care vrei să le⁤ rezolvi cu ea, fă-o între ziua a doua și ziua a doisprezecea. Libidoul ei va fi cel mai ridicat între ziua a zecea și ziua a⁣ cincisprezecea.”

(Aceasta este doar⁤ o scurtă introducere. Vă rog să-mi oferiți mai multe informații pentru a⁣ continua traducerea.)
The Miracle Doctor: Get Your Sex Life Back, Melt Belly ⁤Fat & Heal Your Injury! Dr. Mindy Pelz | E256

1. ​Dr. Mindy Pelz: Reviving⁣ Your Sex Life, Shredding Belly Fat, and Healing⁣ Injuries through Fasting

1. Dr. Mindy Pelz: ​Reviving Your Sex Life, Shredding Belly Fat, and Healing Injuries‍ through Fasting
Dr. ⁤Mindy Pelz este un expert reputat în domeniul sănătății funcționale, autor de bestseller-uri ‍și orator principal, una dintre vocile principale care ne educă ‌despre ⁣corpul ⁤nostru de ​două ⁤decenii. Ajutând milioane de oameni din întreaga lume, a devenit ⁢faimoasă ‍pentru discursurile ⁤sale despre un anumit​ subiect -⁣ postul negru. Cercetările arată că acesta‍ ne poate face mai puternici și mai tonificați, crește nivelul de testosteron ⁢cu 1300% ‍la bărbați, reduce inflamația, ⁢crește hormonul de creștere și este benefic pentru arderea grăsimilor. În plus, postul⁢ negru ajută la pierderea în greutate, mai ales în zona abdomenului, eliminând chiar și celulele care se pot transforma în cancer. Accesând o stare de vindecare⁢ pe care ‌nu știai ⁣că o⁣ ai, postul negru pare a fi ⁢o soluție miraculoasă⁣ pentru problemele din viața ta.

Dar postul negru nu se rezumă doar la sănătatea‍ fizică. Dr. Mindy Pelz este aici pentru a ne spune că putem ‌beneficia⁤ de el‌ și în alte aspecte ale vieții noastre. De exemplu, în ceea ce privește ⁤ciclul ⁢menstrual al unei femei, acesta este un​ subiect tabu. Dacă ⁣ești într-o relație, este important să înveți despre acest aspect⁣ al vieții⁣ partenerei tale. În primele‌ două zile ale ciclului,‍ este indicat să-i oferi spațiu, ‌iar în zilele 2-12 poți aborda eventualele conflicte. Libidoul ei‌ va atinge nivelul maxim între ziua 10 și⁢ ziua 15. Nu uita să ne revezi dacă ⁤aceste sfaturi funcționează pentru tine în ⁤jurul zilei 17.‍ Conversația‍ despre postul negru poate fi una dintre​ cele mai importante și revelatoare conversații avute vreodată. Dacă nu ​ai luat în considerare niciodată puterea⁤ postului negru și beneficiile sale ⁤asupra pierderii în‍ greutate, vieții ⁢sexuale, ciclului menstrual al femeilor, vindecării bolilor și rănilor,‌ atunci aceasta este conversația pe ​care ai avut-o ⁢întotdeauna nevoie să o auzi.⁢ Așa că nu rata ocazia de a te inspira din această discuție captivantă cu Mindy.

2.⁣ Unleashing the Healing Power of Fasting: Insights ​and Recommendations from Dr. Mindy Pelz

2. Unleashing the Healing Power of Fasting: Insights and Recommendations from Dr. ‌Mindy Pelz
Femeile feministe nu vor fi încântate de asta, dar femeile dispar​ în această ‍lume modernă mai mult decât⁤ bărbații. E ‌înfricoșător! Dacă vrem ‌să continuăm să existăm pe această planetă, va trebui să descoperim puterea vindecătoare a ​postului. Dr. Mindy Peltz,⁢ expertă renumită în sănătatea ‌funcțională, autoare a unui bestseller și oratoare principală, este una dintre cele mai influente voci care ‍ne⁣ educă despre corpul nostru, având o ⁣experiență de ⁣două decenii în⁢ acest domeniu.

Milioane de oameni din întreaga ⁢lume au beneficiat de sfaturile tale și ai devenit destul de ⁤faimoasă, datorită‌ subiectului pe ⁣care îl abordezi: ⁢postul. Ce⁤ trebuie ​să știu despre ‍asta? Cercetările ‌arată că va crește puterea mea, O să devin mai ferm și mai slăbănog cu 1300% mai multă testosteron în cazul bărbaților?! Vai,⁣ și am observat că inflamația ⁤scade și⁣ hormonul de creștere a masei musculare crește. ⁤Și știi unde am observat cea ‍mai mare scădere în greutate? La burtă! Șterge literalmente celulele care se pot transforma în cancer și te transformă într-o stare de vindecare pe care nu o știai că‌ o ai. Sunt convins! Unde încep?

Ei bine, primul lucru la care trebuie să te uiți este menstruația sau perioada. Este considerat un subiect tabu și o să spun ceva jenant: nu ​știu nimic​ despre ciclul menstrual. Sunt⁢ într-o‌ relație,⁤ așa că⁣ ai vreo​ sfat ⁢pentru mine? În primul rând, îți cunoști ciclul? Hai să trecem peste‍ asta. Spune-mi despre copilăria ⁢ta și o să-ți ofer un‍ sfat de aur: în⁣ primele două zile, oferă-i puțin spațiu. Dacă ai vreo problemă nerezolvată cu ea,​ rezolv-o⁢ între a ‍doua zi și ziua a 12-a. Libidoul ei va fi​ cel⁣ mai ridicat între ziua a ⁢10-a și ziua ‌a 15-a. Și acum, iată obiectivul tău: o să trebuiască să-mi spui cum merge pe la ziua a 17-a. A fost un podcast în care am avut o conversație pe care aș fi dorit să o‍ am mai devreme. Aceasta este una dintre ele. Am auzit despre post, ‌dar nu aveam nicio idee despre⁤ impactul său potential în toate⁢ aspectele vieții: pierderea în greutate, viața sexuală, ciclul menstrual ⁣al femeilor, vindecarea de‌ boli și răni, puterea incredibilă a postului. Sunt extrem de fericită că ai ales să asculți această⁤ conversație, pentru că dacă⁤ ești⁤ ca mine și nu ți-ai ⁣luat niciodată timpul ​să înțelegi postul și cele șase tipuri de post, atunci poate că aceasta este conversația de care⁣ ai avut nevoie ‍întotdeauna să auzi, pentru că asigur pe cuvânt, ​o să îți‌ placă ‍foarte mult. Mindy, dacă ai lua întregul ‍corp de lucru pe care ⁤l-ai produs în ultimii 10‍ ani și munca pe care⁤ o vei produce în următorii 10 ani și ar trebui să resumi misiunea ta ⁤și motivul pentru care⁢ contează, cum ai face asta? Asta este o întrebare excelentă. Încerc să le dau‌ oamenilor puterea să creadă din nou în ei înșiși și vreau să fac asta prin intermediul tuturor aspectelor stilului nostru ⁢de viață care ⁢se conectează cu capacitatea noastră de vindecare a propriului corp. Am⁢ depășit​ cu mult cursul‍ normal​ și nici măcar nu ne dăm seama de asta.

3.‍ Understanding Menstruation: Unlocking⁢ the Secrets to a Harmonious Relationship

3. Understanding Menstruation: ⁣Unlocking the Secrets‌ to a Harmonious Relationship
3. Înțelegerea menstruației: Deblocarea secretelor ​unei relații ⁢armonioase

În lumea modernă, femeile suferă‍ mai mult decât bărbații, iar asta este înfricoșător. Dacă dorim să existăm pe această planetă, va trebui să înțelegem cum funcționează corpul nostru și să ‍descoperim puterea pe care o avem în noi. Dr. Mindy Peltz, expert renumit în domeniul sănătății funcționale, autor ‍al mai multor bestseller-uri și orator principal, este unul dintre liderii care ne educă despre corpurile noastre de două⁤ decenii.

Subiecții de discuție ⁣care au făcut-o celebră se ‍referă în principal la post. Ce‌ trebuie⁣ să știu? Cercetările‍ arată că ⁣postul ne va face mai puternici și mai supli, cu o creștere de 1300% a nivelului de testosteron la bărbați. Urmărim cum inflamația scade, hormonul de creștere accumulate crește,​ iar hormonul care ne menține tineri și ne‌ ajută să ne ardem grăsimile ⁣se activează. Poate nu​ știam, dar în timpul postului,​ ne‍ eliberăm. Într-o stare de vindecare pe care nu am știut că o avem.

Dar, pentru a ‍începe, trebuie să înțelegem menstruația sau „Marele M”, despre care se consideră că este un subiect ​tabu. Trebuie să recunosc că știu foarte puțin despre ciclul menstrual. Fiind într-o relație, ce sfaturi poți să ​îmi dai? Primul lucru este⁢ să înțelegi ciclul ei. Apoi, hai să îți dăruiesc​ aurul informațiilor. În primele două zile, las-o să aibă spațiu pentru ea însăși. Dacă aveți ‌vreun conflict, rezolvați-l între ⁢ziua a doua ⁢și ziua a 12-a a ciclului. În intervalul zilelor 10-15, apetitul ei sexual va fi cel mai ridicat. Și aici vine punctul-cheie: trebuie să îmi spui cum merge cu ziua a 17-a. Din când în‍ când, în acest podcast, există o conversație pe ​care mi-aș fi dorit să o fi avut mai devreme. Aceasta este una ‍dintre acele conversații. Am⁤ auzit despre post, dar nu am avut nici cea mai mică⁤ idee⁣ despre impactul pe ​care îl poate avea asupra vieții: pierdere în⁤ greutate, viața sexuală, ciclul menstrual al​ femeilor, cum să ne vindecăm de boală sau​ rănire și puterea⁣ incredibilă a postului. Sunt extrem de ‍bucuros că ai ales să⁣ asculți această conversație, pentru că dacă ești ca mine și nu ai avut timp să înțelegi postul și cele șase tipuri​ de post, atunci aceasta este conversația pe care ai avut-o întotdeauna nevoie să o ‌asculți. O să îți spun un lucru: o să te bucuri foarte⁢ mult de acesta.

4. The Miraculous Impact of Fasting: A Life-Changing Journey ‍to Optimal Health with Dr. Mindy‌ Pelz

4. The Miraculous Impact of Fasting: A Life-Changing⁢ Journey to Optimal Health with Dr. Mindy Pelz
Omul modern se confruntă cu o serie de ‌probleme de sănătate‌ cu care trebuie să se confrunte, mai ales femeile. Dr. Mindy Pelz, un expert renumit în domeniul sănătății funcționale, a găsit o soluție miraculoasă: postul. Această practică a schimbat viețile multor oameni și le-a​ adus ‍sănătatea optimă. Cercetările ‍arată că postul este ​benefic pentru întărirea corpului și creșterea ⁢masei musculare. În cazul bărbaților, există o creștere⁢ de 1300% a ⁣nivelului de testosteron, un hormon esențial pentru sănătatea și vitalitatea masculină. De asemenea, postul ⁤ajută la reducerea inflamațiilor și creșterea ‍hormonului ‍de creștere, având⁣ un efect anti-îmbătrânire și ajutând la‌ arderea grăsimilor. ‍Dacă doriți să pierdeți în greutate și să⁢ vă simțiți mai tineri, postul poate fi soluția.

Mai mult ⁣decât atât, postul are un impact miraculos asupra ciclului‍ menstrual⁣ al femeilor. Este⁢ important să înțelegeți⁣ acest aspect al‍ corpului vostru⁤ și să sprijiniți femeile⁢ din viața voastră în timpul ‌acestui proces.⁤ În ⁣primul rând, trebuie să învățați despre⁢ ciclul menstrual și să-i oferiți ⁢partenerei voastre spațiu în primele două zile ale ciclului ei. În această perioadă,‍ nivelul libidoului ei va fi⁤ cel mai⁣ ridicat, iar conflictele ⁤trebuie rezolvate între ziua ⁢a ‍doua și‍ ziua a 12-a. S-ar putea ‍să fiți surprinși de ‌rezultatele pozitive pe care le veți obține în urma schimbării perspectivei voastre asupra postului și a ciclului menstrual.

Această conversație cu dr.⁤ Mindy Pelz despre post și impactul ‌său ​miraculos asupra sănătății și calității⁢ vieții este una pe care nu trebuie să o pierdeți. Aceasta vă va oferi informații și perspective noi asupra postului⁣ și vă⁤ va învăța despre cele șase tipuri diferite de⁣ post. Indiferent dacă aveți nevoie de ajutor în pierderea în greutate, îmbunătățirea vieții sexuale sau vindecarea de boli și​ răni, postul vă poate oferi soluțiile de care aveți nevoie. Dr. Mindy Pelz vă ‌va ghida în acest proces și vă va arăta‍ cum puteți să vă vindecați și să vă revitalizați corpul prin intermediul postului. Încrederea în⁤ propriul corp și ⁣capacitatea lui​ de a se vindeca este esențială pentru o viață sănătoasă și fericită.

Key Takeaways

Și cu asta încheiem acest⁤ articol care​ discută despre subiectele abordate în videoclipul de pe YouTube cu titlul „The Miracle Doctor: Get ​Your Sex Life Back, Melt Belly Fat & Heal ⁢Your Injury! Dr. Mindy Pelz | E256”. În acest videoclip, Dr. Mindy Pelz – ‍expert în sănătate ‌funcțională, autor de bestseller și speaker de marcă – ne împărtășește cunoștințele sale despre ⁣post și efectele acestuia asupra organismului.

Postul este‌ ceva⁢ despre care multe‍ femei feministe ​vor avea‍ rezerve, însă realitatea este că femeile se confruntă cu mai multe probleme de sănătate decât bărbații în lumea modernă,‌ ceea ce este înfricoșător. Prin urmare, dacă dorim să ⁤supraviețuim pe⁤ această planetă, va ⁣trebui să luăm măsuri.

Dr. Mindy Pelz⁤ a petrecut două decenii din viața sa educându-ne despre corpul nostru și îmbunătățind sănătatea a milioane de oameni din întreaga lume. S-a făcut remarcată ‍în special prin ‌vorbirea despre post și beneficiile acestuia. Studiile au arătat că⁢ postul ne poate face mai puternici și definirea mușchilor, crește⁣ nivelul de testosteron cu 1300% la bărbați, reduce inflamația și stimulează hormonul de creștere, care⁢ ne menține tineri și ne ajută să ardem grăsimile.

Postul are chiar și⁣ un impact major asupra ciclului ‌menstrual al femeilor. Ajută la⁤ pierderea în greutate și elimină celulele canceroase în formare. Este‍ o stare de vindecare la care nu știam că avem acces până acum.

Dacă sunteți interesat să începeți să postiți, Dr. Mindy Pelz​ oferă câteva⁤ sfaturi practice. De exemplu, dacă⁣ sunteți într-o relație, ar fi bine să vă ⁢informați despre ciclul menstrual al partenerei și să definiți o perioadă de armonie între ziua a doua și‍ ziua a doisprezecea ⁤pentru ‍a rezolva ‌eventuale conflicte. Între ziua a zecea și a cincisprezecea, libido-ul partenerului‍ va fi la cel ⁤mai înalt nivel. Dr. Mindy Pelz vă‍ îndeamnă să reveniți cu păreri‍ și rezultate în jurul celei de-a șaptesprezecea zi, pentru a observa cum se schimbă relația voastră.

Această conversație despre post este una pe care aș fi dorit să o aud mai devreme. Desigur, am auzit despre post, dar nu am realizat impactul​ său potențial în ceea ce privește⁢ pierderea în greutate, ciclul menstrual al femeilor, vindecarea de boli și accidentări. Sunt ⁢extrem de fericit că ați⁤ ales să ascultați această conversație și​ sunt sigur că veți găsi informațiile ⁢extrem de utile.

Dr.⁤ Mindy Pelz​ are o misiune clară pentru viitor – să încurajeze oamenii să creadă ⁢din ⁢nou în‌ ei înșiși ​și să ‌le ofere cunoștințele necesare pentru⁣ a-și⁢ îmbunătăți ​sănătatea prin intermediul propriului corp. Ne-am departat ⁣mult de cursul​ corect și nici ⁣nu ne dăm seama.

Încheiând ​această postare, vă încurajez să explorați mai multe‌ despre​ post și să descoperiți puterea de vindecare pe care o dețineți în ⁣propriul corp. Aveți puterea de a⁢ vă îmbunătăți viața și de a avea o sănătate optimă.

Lasă un comentariu