Google's DeepMind Co-founder: AI Is Becoming More Dangerous And Threatening! – Mustafa Suleyman

Google’s DeepMind Co-founder: AI devine tot mai periculos și‌ amenințător! – Mustafa ‍Suleyman

Ești disconfortabil când vorbim despre asta, nu-i ‍așa? ⁣Este destul de incredibil, nu-i așa? Mustafa Suleyman, miliardarul​ fondator al tehnologiei AI a Google, a⁤ jucat un⁣ rol cheie în dezvoltarea AI, de la primii pași critici în 2020, când am început să lucrăm la chatbot-ul Google, era cea mai nouă tehnologie, pe care o puteam utiliza pentru a-și⁤ maximiza ​cunoștințele,⁤ spre deosebire de orice altceva. ⁢De ce nu a fost lansat? Eram nervoși, eram înspăimântați. Fiecare organizație va concura pentru a obține accesul la inteligență, iar asta va fi extrem de distructiv. Această tehnologie poate fi utilizată pentru identificarea⁤ tumorilor canceroase la fel de ⁤bine cum ⁢poate fi utilizată pentru a‌ identifica​ o⁤ țintă pe câmpul de luptă. Un mic grup de oameni dornici să⁤ provoace rău vor ⁤avea acces la instrumente care ​pot destabiliza instantaneu lumea noastră.⁢ Aici este provocarea: cum să oprești ceva care poate provoca‍ daune sau chiar să ⁢ucidă.‍ Aici avem nevoie de control. Crezi că poate fi controlat? Trebuie‌ să ⁤fie posibil. De‌ ce trebuie să fie posibil? Pentru că, ⁣în caz ⁤contrar, suntem controlați de el. De ce ai ales să construiești o companie în acest domeniu? Pentru că vreau să proiectez o⁢ IA care să fie de partea ta. Sincer, cred că dacă reușim, totul va fi‌ mult mai ieftin. Va alimenta‌ noi forme de transport, va reduce costurile serviciilor medicale. Dar ce ⁢se întâmplă dacă eșuăm? Răspunsul cu adevărat dureros la această​ întrebare este că te ⁢afli vreodată trist din cauza asta? Da, este intens. Cred că este fascinant. Mi-am ⁤aruncat o privire în spatele canalului nostru de YouTube și am observat că‌ de când acest canal a început, 69,9% dintre​ cei care îl urmăresc frecvent nu au apăsat încă butonul de Abonare. Aș avea o rugăminte de la tine: dacă ai‌ urmărit vreodată acest canal și ⁣ți-a plăcut conținutul, dacă te bucuri de acest episod chiar acum, te rog frumos să apeși‌ butonul de Abonare. Ajută acest canal ⁣mai mult decât pot explica și îți promit că, în semn de reciprocitate, ne vom îmbunătăți acest ⁤show din ce în ce mai mult, în așa fel încât să‌ îți putem oferi ceva în schimb. Așa, avem un înțeles? Toate lucrurile care se întâmplă acum cu inteligența⁢ artificială și această nouă eră, toate aceste termene precum IA puternică și am mai auzit și‍ termenul ACI în cartea⁣ ta, este ⁤prima dată când aud termenul ‍acesta. Cum te simți ​emoțional față de asta? ⁢Dacă ar trebui să descrii cum te simți emoțional în legătură cu ceea⁣ ce se întâmplă în acest moment, cum ai face-o? Care cuvinte ai folosi? ⁣Aș spune că în trecut aș fi fost înspăimântat, dar cred că pe măsură ce îți dai seama ‍de consecințe și de avantajele și dezavantajele‍ acestei ⁢traiectorii pe care o avem, te adaptezi și înțelegi că de fapt este ceva inevitabil despre această traiectorie⁢ și că trebuie să o îmbrățișăm, ⁤să o ghidăm și⁤ să o controlăm ca specie colectivă, ⁤ca omenire.‌ Cu cât îți dai seama mai mult, cu atât înțelegi mai mult.
Google's DeepMind Co-founder: AI Is Becoming More ⁣Dangerous And Threatening! - Mustafa Suleyman

– Pericolele tehnologiei AI și necesitatea de⁣ a​ o controla

- Pericolele tehnologiei ⁤AI și necesitatea de a o​ controla
Tehnologia AI,⁣ pe măsură ce avansează, ne expune unor pericole considerabile și devine tot mai necesar să‍ o ⁣controlăm. Fondatorul miliardar‌ al tehnologiei AI Google, Mustafa ⁢Suleiman, a jucat un rol cheie în dezvoltarea acestui domeniu, ‌de‍ la primii pași critici în 2020 până la lucrul asupra chatbot-ului⁢ Google, o tehnologie⁣ de ultimă generație care ne poate amplifica cunoștințele în mod ⁢remarcabil. Cu toate acestea, ‌exista o anumită reticență în a-l lansa, deoarece orice organizație ar căuta să obțină inteligență artificială, ceea ce ar putea fi extrem de distructiv. Această tehnologie are potențialul de a fi‍ folosită pentru identificarea tumorilor cancerigene, dar și pentru localizarea țintelor pe⁤ câmpul de luptă. Un grup mic de oameni dornici să provoace rău ar⁤ avea acces la uneltele care pot⁤ destabiliza instantaneu lumea noastră.⁤ Acesta este provocarea: cum putem opri ceva ce poate provoca rău sau chiar ‌moarte? Aici intră în ⁣scenă controlul. ⁢Este posibil să fie controlabilă? Trebuie să fie posibil! De ce? Pentru că altfel suntem noi cei controlați. Chiar dacă este ‌un subiect intens, eu găsesc această ‍temă fascinantă.

Am analizat datele‌ canalului ​nostru de YouTube și am observat că,⁣ de la lansarea acestui ‍canal, 69.9% dintre voi care îl urmăriți frecvent nu ați apăsat încă butonul de abonare. Aș avea o rugăminte să vă adresez: dacă ați urmărit acest canal vreodată ⁣și ați ‌apreciat conținutul, dacă ⁣vă bucurați de acest episod în acest moment, aș vrea să vă rog un mic favor: vă rugăm să apăsați butonul de ​abonare. Acest gest ne ‌va ajuta‍ mai mult decât vă puteți imagina și vă promit că, în schimb, vom face acest show din ce în ⁢ce mai bun. Aceasta este promisiunea pe care ‌sunt ⁢dispus ‌să‍ o fac: dacă apăsați butonul de ⁣abonare, noi vom face tot ⁢posibilul să ⁣îmbunătățim continuu acest show. Avem un acord?

În‌ fața​ tuturor evoluțiilor legate de inteligența artificială și noua ei valoare, inclusiv inteligența artificială generală (AGI) și inteligența artificială a‌ conștiinței (ACI), simt o amestecare de emoții‍ privind aceste evoluții. Dacă⁤ ar ‌trebui să-mi exprim emoțiile referitoare la această situație în acest moment, aș spune că în trecut m-aș fi simțit terifiat. Cu timpul, însă, pe măsură ce am reflectat ‍asupra consecințelor, avantajelor și dezavantajelor și înțeles traiectoria pe care o urmăm, am realizat că există ceva inevitabil în ⁢această evoluție și trebuie să o controlăm ca specie colectivă, ca omenire. Cu cât realizăm acest lucru mai ‌bine, cu atât ne adaptăm și⁣ înțelegem importanța de a îmbrățișa și⁤ ghida acest domeniu.

– ​Utilizarea tehnologiei AI pentru beneficii și riscuri în domeniul medical și militar

-⁣ Utilizarea tehnologiei AI pentru beneficii‍ și riscuri în domeniul medical⁢ și militar
Utilizarea tehnologiei‍ AI în domeniul medical și militar poate aduce atât beneficii, cât și riscuri semnificative. Această tehnologie inovatoare, dezvoltată de ‍mustafa Suleiman, fondatorul miliardar al tehnologiei ‌AI​ de la Google, a fost utilizată⁣ pentru a identifica tumori canceroase, oferind astfel un instrument valoros pentru diagnosticarea și tratamentul cancerului. De asemenea, ​AI poate fi utilizată ⁤pentru identificarea⁣ țintelor‌ pe câmpul de luptă, furnizând informații cruciale pentru forțele militare. Cu⁢ toate acestea, utilizarea AI în domeniile medicale și‌ militare⁣ nu vine fără riscuri.

Unul dintre riscurile majore⁤ ale tehnologiei AI este posibilitatea ca un grup mic de persoane malefice să obțină acces la aceste instrumente puternice și să le‌ utilizeze pentru a destabiliza lumea.⁤ Această‍ perspectivă ridică o provocare enormă ‌în ‌ceea ce‍ privește prevenirea⁢ și gestionarea potențialelor daune. ‍Este necesară implementarea unor ⁣măsuri de siguranță și restricționare pentru a⁣ se asigura că tehnologia AI nu cade în mâinile ​greșite și nu este⁢ utilizată în scopuri distructive. Containizarea este esențială pentru a​ ne proteja în⁣ fața acestor riscuri. Cu toate acestea, este important de menționat că acest lucru nu este imposibil, ci necesită eforturi și colaborare în domeniul ‌cercetării și dezvoltării tehnologice.

În concluzie, utilizarea tehnologiei ‌AI în domeniul medical și ​militar prezintă un potențial enorm pentru îmbunătățirea vieții și⁢ a securității umane. Cu toate acestea, este crucial să ⁣se​ țină cont de riscuri și să se implementeze ⁣măsuri adecvate de ‌siguranță. Deoarece tehnologia ⁤AI avansează rapid, este ⁣esențial‍ ca beneficiile să‍ fie maximizate și riscurile să fie minimizate prin cercetare și reglementări ⁢adecvate. ⁢Doar prin abordarea acestei tehnologii ⁢cu‍ responsabilitate și înțelepciune putem exploata​ la maximum ⁢potențialul său și proteja lumea în care⁤ trăim.

– Compania lui Mustafa Suleyman: Crearea​ unei AI care să fie de partea noastră și consecințele în ‍cazul eșecului

- ⁢Compania lui Mustafa Suleyman: Crearea unei AI care să fie de partea noastră și consecințele în cazul eșecului
Compania lui Mustafa Suleyman se concentrează pe crearea unei Inteligențe Artificiale care să fie de partea noastră și pe consecințele care pot apărea în cazul unui eșec. Mustafa‌ Suleyman, miliardarul fondator al tehnologiei de Inteligență Artificială a Google, a jucat un rol-cheie în dezvoltarea AI-ului încă de la pașii săi critici în 2020. Lucrând la chatbot-ul Google, a⁣ fost tehnologia supremă, care poate fi utilizată pentru a-și multiplica cunoștințele noastre, spre deosebire de ⁢orice altceva. Cu toate ‌acestea, îngrijorarea a fost că odată ce această tehnologie va fi lansată,⁢ organizațiile se vor înălta pentru a-și pune mâinile pe inteligență, iar acest lucru poate fi incredibil de distructiv. Tehnologia poate fi folosită pentru a identifica tumori canceroase la fel de bine ⁣cum poate identifica o țintă pe câmpul de luptă. Un mic grup de oameni dornici să⁢ provoace rău vor avea ​acces la ‍instrumente care⁣ pot destabiliza instantaneu‌ lumea noastră. ‍Aceasta este provocarea – cum putem opri ceva care poate provoca ​rău sau chiar ucide? Aici este nevoie⁤ de o restricționare, de o limitare.

Mustafa consideră că ⁢este ​posibil să se controleze⁣ această tehnologie,⁣ altfel ar însemna că ‌suntem noi controlați de ea. De aceea, el a‍ decis ‌să creeze ​o ⁣companie în acest domeniu, având viziunea de a proiecta o Inteligență Artificială care să⁣ fie de partea noastră. El⁤ crede sincer că dacă⁤ reușim, totul devine mult mai⁣ ieftin, vom putea dezvolta noi ⁢forme de⁣ transport și reducerea ‌costurilor în sistemul de sănătate. Dar ce se întâmplă dacă eșuăm? Răspunsul dureros la această întrebare⁣ este că, da, ⁢îmi este uneori​ întristat. Este o situație intensă, fascinantă. În acest moment, ​vreau să te rog un mic favor, dacă ai vizionat ​vreodată acest canal și ai apreciat conținutul, te‌ rog apasă butonul de⁢ subscriere. Aceasta ne ajută mai mult decât pot să explic și promit că, în ⁢semn de recunoștință, vom face emisiunea noastră mai bună și mai bună și mai bună. Asta este⁣ promisiunea pe care ​sunt dispus să o fac, dacă accepți înțelegerea.

În fața evoluțiilor și consecințelor Inteligenței Artificiale, Mustafa⁣ Suleyman împărtășește emoțiile sale. În trecut, ⁤era terifiat, dar pe măsură ce a înțeles mai bine⁣ consecințele, avantajele ⁢și traiectoria la care ne aflăm, a realizat că există ceva inevitabil în această evoluție. Trebuie să înconjurăm și să ⁢ghidăm această tehnologie ca specie colectivă, ca ființe umane. Cu cât ne dăm seama mai mult‍ de ⁣acest lucru, cu atât mai bine.

– ⁣Emoțiile‍ și perspectiva lui Mustafa Suleyman în legătură cu dezvoltarea tehnologiei AI

- Emoțiile ⁢și perspectiva lui Mustafa Suleyman în legătură cu dezvoltarea tehnologiei⁢ AI
Emoțiile lui⁤ Mustafa Suleyman în legătură cu dezvoltarea tehnologiei AI

Mustafa Suleyman, miliardarul fondator al tehnologiei AI de la Google, a jucat un ​rol esențial‍ în ⁣dezvoltarea Inteligenței Artificiale, încă de la primele sale pași critici în 2020. El a fost implicat în crearea chatbot-ului Google,⁣ tehnologiea supremă care poate‍ stimula‌ cunoștințele noastre, într-un mod fără precedent.

Însă, teama de a lansa această‌ tehnologie a ⁢fost omniprezentă. Fiecare organizație se grăbea să pună mâna pe inteligență, ceea ce putea duce la distrugerea masivă⁤ a vieții. ‌De la identificarea tumorilor canceroase, la localizarea țintelor de pe câmpul ⁤de luptă, această tehnologie avea potențialul de a fi folosită în orice scop. Într-un final, o mică grupare de oameni dornici‍ de rău avea să aibă acces la instrumente care ar putea destabiliza instantaneu lumea în ​care trăim. Acesta este unul dintre provocările cu care ne confruntăm – cum să stopăm ceva care poate face atât de mult rău sau chiar să omoare. Este‌ necesar să găsim soluții de ⁣control și restricționare, întrucât nevoia⁢ de a pune în carantină această tehnologie este⁢ acută. Dar cum putem să garantăm acest lucru? În mod evident, trebuie să găsim o⁣ modalitate, altfel suntem controlați de ⁣tehnologie.

De aceea, ⁢Mustafa Suleyman a ales să creeze o companie în această zonă. Vroia să proiecteze o Inteligență ⁢Artificială care să fie de partea noastră. Crede cu tărie că, dacă vor avea ‍succes, ‍totul va fi mult mai accesibil și mai ieftin. ​Va ‍revoluționa transportul și va reduce costurile în domeniul sănătății. Dar ce se întâmplă dacă eșuează? ‍Răspunsul la această întrebare este într-adevăr dureros. Mustafa admite că este o⁢ situație intensă. În realitate, această dezvoltare a AI ⁢este‌ fascinantă.

M-am uitat în spatele canalului nostru de⁣ YouTube și mi-am dat seama⁤ că 69,9% dintre cei care ne urmăresc frecvent nu sunt abonați. ⁢Aș vrea să-ți cer o favoare, dacă ai vizionat acest canal și ți-a plăcut conținutul, dacă te bucuri⁢ de acest episod chiar acum, aș rugă să apesi butonul de Subscribe. Aceasta ne ajută mai mult decât ‌îți pot explica și promit că, în schimb, vom face acest show tot mai bun. Acesta este ‌pactul pe care ⁤îl închei cu tine dacă apeși butonul de Subscribe. Avem un deal?.

Deși acesta ar fi un moment în care poate că mi-aș fi simțit frică, în timp am înțeles ‍că trebuie să⁣ accept​ această inevitabilitate și​ să înțeleg că trebuie⁤ să o ghidăm ⁣și să o controlăm ca specie umană, ca omenire. Cu cât îți dai seama mai mult de acest lucru,⁣ cu atât ⁤adaptezi și înțelegi că trebuie să îmbrățișăm această⁢ tehnologie și să ne asigurăm că o folosim‌ în beneficiul⁣ nostru.

The Conclusion

Pe măsură ce tehnologia de inteligență artificială avansează, unele dintre cele ‍mai mari minți ale industriei își exprimă⁤ îngrijorarea cu privire la‌ direcția în care se îndreaptă lucrurile. ​Într-un videoclip recent intitulat „Google’s DeepMind Co-founder: AI Is Becoming More Dangerous And Threatening! -⁣ Mustafa Suleyman”, Mustafa​ Suleyman, cofondatorul miliardar al tehnologiei AI de la Google, ia în discuție subiectul unei AI care devine din ce în ce mai periculoasă și amenințătoare.

În timp ce dezvoltarea‍ inteligenței artificiale a adus⁤ cu sine⁣ numeroase beneficii⁣ și oportunități de avansare, există și riscuri semnificative asociate cu aceasta.‍ Una dintre principalele preocupări exprimate de ⁤Suleyman este posibilitatea ca această tehnologie să cadă în mâinile celor care își doresc să provoace daune ‌și distrugeri semnificative. Cu toate‍ că AI poate fi folosită pentru a identifica​ tumori canceroase, aceeași tehnologie poate fi utilizată și pentru a identifica un țintă pe câmpul de luptă.

În această situație,⁣ Suleyman⁣ subliniază importanța controlului și gestionării acestui ⁢gen ‌de ​tehnologie. Întrebarea este cum⁤ putem opri ceva care poate provoca daune sau chiar să omoare.​ El‌ afirmă că⁤ este esențial să găsim modalități de a controla și ​conține această tehnologie, altfel ajungem noi înșine⁣ controlați de ea.

Cu toate riscurile și ⁢provocările prezente, Suleyman a ales să construiască o companie în acest domeniu, cu⁣ scopul de a ​dezvolta o AI care să fie de partea noastră. El crede că, în eventualitatea în care vor reuși, costurile vor scădea semnificativ‌ și vor apărea noi forme de transport și⁢ o reducere a costurilor în sistemul medical.

Totuși,⁢ o întrebare dureroasă​ rămâne ⁢în⁢ aer: ce se întâmplă dacă⁣ eșuăm? Suleyman recunoaște‌ că ⁢aceasta este o realitate înspăimântătoare​ și‌ că acest domeniu este intens. ⁢Dar cu toate acestea, el se arată fascinat de această evoluție și afirmă că trebuie să ne adaptăm și să îmbrățișăm această transformare inevitabilă, ghidând-o și controlând-o ca specie colectivă, ca omenire.

În concluzie, este evident ‌că ‍există unele riscuri și provocări asociate‌ cu dezvoltarea inteligenței artificiale, dar pe măsură ce evoluăm și înțelegem​ mai ⁣bine ⁢această tehnologie,‍ putem​ lua măsuri pentru a gestiona și controla impactul ei. Cu toate că există temeri ⁣și îngrijorări, transformarea adusă⁤ de această tehnologie poate aduce și o multitudine de beneficii pentru societate. ​Important este să ne asumăm responsabilitatea de a ghida această evoluție și de a ne asigura că folosim AI în favoarea noastră și a tuturor.

Lasă un comentariu